Informacje

Konto RR do wpłat: 98 9194 0007 0000 1775 2000 0010

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach

Kompetencje Rady Rodziców

Uchwała Nr 2/2023/2024 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2023/2024 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)


Uchwała Nr 2/2022/2023 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2022/2023 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)


Uchwała Nr 3/2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przyjęcia preliminarza przychodów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 4 października 2021 r. w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 16 września 2021roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)


Uchwała Nr 3/2020/2021 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 5 października 2020 roku w sprawie przyjęcia preliminarza przychodów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2020/2021 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 5 października 2020 roku w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2020/2021 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)


Uchwała Nr 3/2019/2020 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 7 października 2019 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2019/2020 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 7 października 2019 roku w sprawie uchwalenia w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2019/2020 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)


Uchwała Nr 3/2018/2019 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2018/2019 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2018/2019 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)

Uchwała Nr 5/2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 4/2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 2 października 2017 roku w sprawie uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 3/2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 13 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Rady Rodziców w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową (zapoznaj się)

Uchwała Nr 2/2016/2017 Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2016/2017 Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 15 września 2016 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i wyboru nowego przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 do dysponowania kontem RR (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2015/2016 Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 10 września 2015 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 (zapoznaj się)

Uchwała  Nr 1/2014/2015 Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 6 października 2014 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 (zapoznaj się)

Uchwała Nr 1/2013/2014 w sprawie przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 (zapoznaj się)

Skip to content