Insta.Ling – interesujący i skuteczny sposób nauki

Program Insta.Ling jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym naukę słownictwa języka obcego, bardzo pomocnym zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi. Wspiera on nauczyciela w uczeniu nowych słów, a uczniów w ich przyswajaniu. Praca z programem motywuje do systematycznych powtórek, przez co doskonale można opanować poznane słownictwo. Uczniowie mają mniej problemów z poprawną pisownią i wymową; wzrasta ich motywacja do nauki języka, ponieważ szybko mogą zauważyć swoje postępy (w szczególności uczniowie z orzeczoną dysleksją) i rezultaty włożonej pracy.
Dzięki korzystaniu z programu nauczyciel, a także rodzic, może rozpoznać stopień zaangażowania uczniów, ich systematyczność oraz obowiązkowość.
Insta.Ling zachęca uczniów do systematycznej nauki słówek, co jest nieodłącznym elementem osiągania sukcesu w nauce języka angielskiego.
Za nami aktywny udział w IX Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję, która rozpocznie się po przerwie feryjnej. Zachęcamy wszystkich do ciekawej i skutecznej nauki.

Weronika Paczuska oraz uczniowie kl.: III d, III e, III f.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content