Wyniki etapu szkolnego X Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów

Dnia 25 listopada 2011 r. 12 uczniów naszego gimnazjów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. Test składał się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 50 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40,5) uzyskała Agata Dobosz z kl. 3a i jako jedyna zakwalifikowała się do etapu regionalnego, który odbędzie się w styczniu 2012r. II miejsce zajął Michał Zin uczeń klasy 2g, a III Iga Szczepanik z klasy 3a.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom –
p. E. Jurzyk–Niedziółce i p. J. Byczyńskiej-Kozioł

Skip to content