uczniowie klas I-II w warsztatach ekologicznych

Najmłodsi uczniowie klas I-II uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez ZUO w Siedlcach. Głównym celem warsztatów było kształtowanie wśród najmłodszych , w społecznościach lokalnych postaw pro ekologicznych.
Zdobycie odpowiedniej wiedzy, działania na rzecz środowiska, mają wpływ nie tylko na to, co jest tu i teraz. To przede wszystkim działania dla kolejnych pokoleń. Odpowiednio przygotowana edukacja ekologiczna, ma za zadanie ciekawie i skutecznie kształcić oraz wychowywać. Dlatego już od najmłodszych lat, ogromne znaczenie ma kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych. Dzieci są niezwykle ciekawe, chłonne jak gąbka, kiedy mowa o najróżniejszych zjawiskach zachodzących w ich otoczeniu. Warsztaty ekologiczne okazały się znakomitym pomysłem, dzięki któremu w interesujący sposób przybliżono szacunek dla przyrody, środowiska, z którym się stykają, a przede wszystkim uczniowie mogli nauczyć się prawidłowego segregowania śmieci.

Skip to content