Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce za I semestr roku szkolnego 2018/2019

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Siedlce przyznał stypendia za I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Stypendia I stopnia otrzymało 14 uczniów naszej szkoły, a II stopnia – 6. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Uprzejmie informuję, że Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce zostaną wypłacone w dniu 22 maja 2019 r. (środa) w kasie Urzędu Miasta Siedlce lub przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy, zgodnie z wolą rodziców/opiekunów ucznia.
Uczniowie wyróżnieni przyznaniem stypendium Prezydenta Miasta Siedlce:

I stopnia

 1. Cielemęcka Julia
 2. Filimoniuk Małgorzata
 3. Hołubiuk Julia
 4. Kadej Piotr
 5. Lichograj Maria
 6. Mańkowska Malwina
 7. Michalak Maja
 8. Mierzejewska Hanna
 9. Mućko Aleksandra
 10. Redesiuk Kinga
 11. Romanowska Magdalena
 12. Sawicka Julia
 13. Szczygielska Justyna
 14. Szumowska Lidia

II stopnia

 1. Borkowski Julian
 2. Janusz Antonina
 3. Siekierka Maja
 4. Szczepańska Agnieszka
 5. Telej Piotr
 6. Zbucka Amelia
Skip to content