83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Treść za https://www.gov.pl/web/arimr/83-rocznica-agresji-sowieckiej-na-polske

Dwa tygodnie po zbrojnej napaści Niemiec we wrześniu 1939 r. armia Związku Sowieckiego pod pretekstem „wzięcia w opiekę życia i mienia ludności ukraińskiej i białoruskiej” wtargnęła w granice naszego kraju. 17 września przypada 83. rocznica tej agresji.

Polska pozbawiona, pomimo obowiązujących umów wsparcia sojuszników, toczyła walkę na dwa fronty.
Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej. Agresja była następstwem zawartego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, jego konsekwencje określane bywają mianem „czwartego rozbioru Polski”.

Polacy na zajętych ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie. Jeńcy wojenni trafiali m.in. do sowieckich obozów. Przedstawiciele elit: żołnierze, policjanci, urzędnicy, padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń.

Grafika: 83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, https://www.gov.pl/web/arimr/83-rocznica-agresji-sowieckiej-na-polskę, (dostęp 16.09.2022)

Skip to content