Uczniowie stypendyści

279 uczniów siedleckich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wyróżnionych zostało 10 października 2012 r. stypendiami Prezydenta Miasta Siedlce. W tym gronie 71 osób otrzymało stypendia pierwszego stopnia za wysokie wyniki w nauce, konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym.
Uroczyste wręczenie stypendiów pierwszego stopnia odbyło się 10 października w Urzędzie Miasta. Wspólnie z uczniami, wyróżnienia i gratulacje odbierali ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Stypendia pierwszego stopnia otrzymali z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego, przewodniczącego Rady Miasta Piotra Karasia i przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Lecha Poducha następujący uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach: Kamila Bardadin, Izabela Belowska, Magdalena Kordys, Zuzanna Niedziółka, Alicja Pogorzelska, Jakub Smyk.
Stypendia są przyznawane w Siedlcach od 2007 roku, a ich podstawą jest uchwała Rady Miasta z 22 lutego 2007 roku w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Siedlce. Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy osiągają wysokie wyniki w różnych dziedzinach nauki, konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych na szczeblach – regionalnym i wojewódzkim (II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (I stopnia).

Skip to content