Niecodzienne zajęcia zawodoznawcze ze studentką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

5 stycznia na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 8a gościła absolwentka Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Maja Michalak. Jest ona obecnie studentką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku logistyka.
Maja przeprowadziła zajęcia w ramach promocji uczelni, które przybliżyły uczniom kierunki kształcenia zarówno na studiach wojskowych, jak i cywilnych. Opowiedziała o etapach służby wojskowej i perspektywach po ukończeniu uczelni. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali części wystąpienia, która poświęcona była zaletom studiowania w tej szkole wyższej. Studenci WAT-u oprócz wykształcenia czyli tytułu magistra inżyniera i stopnia podporucznika, otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz przede wszystkim gwarancję pracy po studiach w korpusie oficerów Wojska Polskiego.
Zajęcia okazały się bardzo przydatne, bo już w maju ósmoklasiści będą podejmować pierwsze decyzje dotyczące wyboru swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Zdjęcia i tekst: Agnieszka Karpińska

Skip to content