Otwarcie roku szkolnego 2013/2014

A jeszcze wczoraj były wakacje…

2 września 2013 roku o godzinie 8.00 uroczystą mszą w kościele św. Stanisława rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014.
Uczniowie klas drugich  i trzecich o godzinie 9.00. spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Nauczyciele przypomnieli młodzieży, że 74 lata temu pierwszego września wybuchła II wojna światowa, która na niemalże sześć lat ogarnęła najpierw Europę, a później cały świat.
Wychowawcy zapoznali uczniów z planem lekcji, zwrócili uwagę na bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Pani dyrektor złożyła życzenia wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, sukcesów, które cieszą uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dla uczniów klas pierwszych inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się o godzinie 9.30. w sali gimnastycznej. Młodzież wysłuchała montażu słowno-muzycznego pt. „A jeszcze wczoraj były wakacje…” poświęconego w pierwszej części obchodom rocznicy wybuchu II wojny światowej, a w drugiej-nadchodzącej jesieni. Nauczycieli, uczniów i ich rodziców  powitała dyrektor szkoły, pani Magdalena Olszewska-Silna. Życzyła owocnej pracy, wiary we własne możliwości, osiągnięć, które cieszą całą społeczność szkolną. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Waldemar Maciołek  wyraził przekonanie, że nauka w Publicznym Gimnazjum nr 1 przyniesie wiele satysfakcji.
Starsi koledzy życzyli uczniom klas pierwszych solidnego  wypełniania wszystkich obowiązków szkolnych, przyjaźni i zapału do systematycznej pracy.

Przedstawiciele uczniów minutą ciszy oddali hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą na budynku przy ul. Prusa, w którym w latach 1939-1944 mieściła się siedziba hitlerowskiego gestapo.
W montażu wykorzystano m.in. wiersze: W. Broniewskiego, K.I. Gałczyńskiego, A. Świrszczyńskiej, K.K. Baczyńskiego i A. Wojdeckiej. W wykonaniu dziewcząt wysłuchaliśmy piosenek: Biały krzyż, Hej chłopcy, bagnet na broń, Do kołyski. Na uznanie zasługuje wykonanie przez uczennice kl.2a utworów muzycznych Fryderyka Chopina i Mozarta.
Uroczystość przygotowali: p. Jolanta Batok – nauczycielka języka polskiego, p. Małgorzata Rudnicka – nauczycielka muzyki, p. Bożena Prachnio – nauczycielka plastyki, p. Andrzej Wojtowicz – nauczyciel techniki.

Skip to content