Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia 29 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku. Była to pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Autorami Konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski.

Uroczystości w naszej szkole odbywały się pod hasłem: Bądź dumny i pokaż swoją tożsamość.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, prowadzący uroczystość: Marysia i Mateusz z kl. VIIa przedstawili krótki rys historyczny tego podniosłego wydarzenia. Następnie zabrała głos pani dyrektor Magdalena Olszewska -Silna i pani wicedyrektor Weronika Paczuska.

Po przemówieniu władz szkoły obejrzeliśmy część artystyczną związaną z tym radosnym świętem.

Klasa Va wykonała układ taneczny z biało-czerwonymi kwiatami, następnie uczniowie klas: IV a, IVb i VI b zaprezentowali piękne wiersze związane z Konstytucją 3 Maja przeplatane piosenkami chóru szkolnego prowadzonego przez panią Małgorzatę Rudnicką.

Część artystyczną przygotowały: pani Agnieszka Karpińska i pani Tatiana Jastrzębska.

Nad sztandarem szkoły czuwali pan Paweł Kuligowski i pan Ireneusz Dyć, dekorację sali wykonali: pani Justyna Karwowska i pan Mariusz Mazur. Oprawę muzyczną opracowała pani Małgorzata Rudnicka, a także uczniowie klasy VIIIa i VI a.

Była to wspaniała uroczystość i jednocześnie lekcja wychowania patriotycznego. 

Tekst: T. Jastrzębska

Zdjęcia: A. Tomaszewska

Skip to content