VI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNO-JĘZYKOWEGO „JESTEM STĄD”

Przypominamy, że od 2 do 10 maja możecie przesyłać prace konkursowe.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.

Prace można nadsyłać w terminie od 2 do 10 maja 2023 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każdy uczestnik spośród wielu fotografii wykonanych w przeciągu najbliższych miesięcy prześle na konkurs tę najlepszą – zarówno pod względem merytorycznym, technicznym, jak i artystycznym.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Fundację Rozwoju i Edukacji „Skrzydła” oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

· Regulamin VI edycji konkursu „Jestem stąd”.

· Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia niepełnoletniego.

Serdecznie zapraszamy,

Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Małgorzata Mazurek, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji „Skrzydła”

Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach

Skip to content