Uroczystość podsumowania konkursu „Lektura na plakacie”

28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego na plakat do filmowej lub teatralnej adaptacji lektury szkolnej „Lektura na plakacie”. Organizatorami konkursu była nasza szkoła i Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, a honorowy patronat objął Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik.

Celem konkursu było:

 1. Promowanie czytelnictwa lektur szkolnych.
 2. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań literackich.
 3. Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną i filmową.
 4. Rozwijanie kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.

Do konkursu mogli się zgłaszać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Konkurs był organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas IV-VI,
 • dla uczniów klas VII-VIII.

Zadaniem uczestników było stworzenie plakatu do filmowej lub teatralnej adaptacji lektury szkolnej wybranej z wykazu podanego w regulaminie.

Uczniowie klas IV-VI mogli tworzyć plakaty na podstawie lektur przeznaczonych dla klas IV-VI, a uczniowie klas VII-VIII na podstawie lektur przeznaczonych dla klas VII-VIII.

Plakaty konkursowe miały być wykonane w formacie A3 w orientacji pionowej, nawiązywać tematycznie do wybranej lektury i zawierać minimum tytuł sztuki teatralnej lub filmu.

W ocenie prac jury uwzględniło następujące kryteria:

 • pomysł na plakat teatralny lub filmowy,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • wrażenie estetyczne,
 • walory artystyczne.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na podsumowaniu konkursu w czasie uroczystości, a w późniejszym terminie będą wystawione w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nagrody ufundowali organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowe nr 1 im. KEN w Siedlcach oraz sponsorzy:

 • pan Piotr Czarnocki – właściciel firmy Mały Inżynier Siedlce,
 • pan Krzysztof Głowienkowski – właściciel firmy KK mix KRZYSZTOF GŁOWIENKOWSKI.

Na uroczystości głos zabrała wicedyrektor Jadwiga Chomacka – szkolny koordynator konkursu i Dyrektor MBP – p. Ewelina Raczyńska, która omówiła pracę komisji konkursowej. Pani dyrektor powiedziała: Jako Biblioteka zajmujemy się promocją czytelnictwa, budowaniem pozytywnych wartości, jakie daje obcowanie z książką, wzmacnianiem nawyków czytelniczych. Poprzez włączenie się w organizację tego konkursu chcemy podkreślić istotę lektur szkolnych, ich szeroki wachlarz oraz zachęcić do dyskusji i refleksji nt. w jaki sposób książka wzbogaca sztukę filmową i teatralną.

Na konkurs wpłynęły 133 prace, w większości z terenu miasta Siedlce ale również z terenu województwa mazowieckiego. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, aby poddać sprawiedliwej ocenie wszystkie prace. Obrady trwały prawie 5 godzin.

Przewodniczącą jury była Pani Barbara Grabowska–Hryciuk – Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w siedleckiej książnicy, pani Aleksandra Rykała, artystka plastyczka, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz pani Katarzyna Buzuk, nauczycielka plastyki w szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło laureatów dwóch kategoriach, klasy 4-6 i 7-8 oraz wyróżniło łącznie 14 osób. W imieniu organizatorów pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim autorom prac oraz ich opiekunom. Podkreślam wysoki poziom umiejętności plastycznych uczniów, doskonałą wiedzę nt. formuły jaką jest plakat,  wykorzystanie różnych technik plastycznych no i przede wszystkim talent. Jury dziękuję za poświęcony czas i pracę w komisji, merytoryczne uwagi i sprawiedliwą ocenę.

Na podsumowanie konkursu przybyli zaproszeni goście:

 1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – pani Ewelina Raczyńska,
 2. Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w siedleckiej książnicy – p. Barbara Grabowska–Hryciuk,
 3. Naczelnik Wydziału Edukacji – pani Katarzyna Wawryniuk,
 4. Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie – p. Hanna Bolesta,
 5. Zastępca Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – p. Hanna Krasuska-Terka.
 6. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Dołęga.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i ich opiekunom.

Wyniki konkursu Tutaj

tekst: J. Chomacka

foto: E. Markowska

Skip to content