Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Informuję, że 9 sierpnia br. rozpoczął się zapowiedziany remont budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach i potrwa do połowy listopada 2021 r. Wyłączony z użytkowania jest chodnik wzdłuż budynku przy ul. Konarskiego. Proszę o szczególną ostrożność od 1 września, tj. od dnia powrotu uczniów do szkoły. Mogą być kłopoty z dowożeniem dzieci i parkowaniem, parking w połowie jest zajęty przez sprzęt do budowy, wjazd na posesję szkoły jest również zwężony i utrudniony. Proszę wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrektor Szkoły

This is a sticky post! continue reading?

Pakiet sprzętu dla szkoły w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Miasto Siedlce w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Siedlcach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

This is a sticky post! continue reading?

Lekcja z krokodylkiem

Dnia 20 września uczniowie klas 2a, 2b oraz dzieci ze świetlicy szkolnej uczestniczyły w zajęciach, które odbyły się w formie wideokonferencji prowadzonej przez Bezpieczną Szkołę Krokodylka Tirka.
Szkoła Krokodylka Tirka to inicjatywa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły, za pośrednictwem aplikacji TEAMS spotkały się z Inspektorem Transportu Drogowego – Panem Sławomirem Zającem.
Podczas wideokonferencji prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omawiał przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
– zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
– bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),
– konieczności noszenia elementów odblaskowych,
– identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.
Zajęcia zostały bardzo uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem jest krokodylek Tirek. Dodatkowym elementem lekcji online była możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego.

IX Rajdzie Rowerowym za nami

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach oraz Miasto Siedlce było organizatorem IX Rajdu Rowerowego turystyczno – integracyjnego, który w tym roku odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego. Patronat nad Rajdem objął Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik. W rajdzie, który odbył się w dniu 16 września uczestniczyli uczniowie dwunastu siedleckich szkół podstawowych i średnich z terenu Miasta Siedlce. Uczestnicy rajdu w eskorcie Policji przejechali rowerami trasę z Siedlec przez Chodów do leśniczówki Koła Łowieckiego Podlasie w Balach. Tutaj uczniowie wysłuchali prelekcji myśliwego z Koła Łowieckiego „Podlasie” pana Bogdana Perycza oraz leśniczego pana Stanisława Kawy o historii i idei łowiectwa w Polsce. Pamiątkowe upominki dla uczestników w postaci elementów odblaskowych i świetlnych przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, za co serdecznie dziękujemy. Pomysłodawcą oraz organizatorem przedsięwzięcia był nauczyciel pan Andrzej Wojtowicz. Dziękujemy za pomoc, wsparcie i uczestnictwo: Miastu Siedlce, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach, Kołu Łowieckiemu Podlasie, Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach oraz wszystkim dyrektorom, nauczycielom i młodzieży uczestniczącej w rajdzie.

Sprzątanie świata – Polska

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest przede wszystkim inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, propagowanie nieśmiecenia, ograniczenie powstawania odpadów, a także ich selektywną zbiórkę. Raz w roku, we wrześniu, setki tysięcy wolontariuszy – dorosłych, dzieci i młodzieży sprząta i zbiera śmieci w parkach, lasach, na plażach, wszędzie tam, gdzie tak niefrasobliwie zostawiamy szklane i plastikowe butelki po napojach, opakowania z tworzyw sztucznych, często bez świadomości i refleksji, że wyrzucane odpady stanowią zagrożenie zarówno dla natury, jak i dla każdego z nas. Jednocześnie organizowane są konkursy, wystawy, ogniska, rajdy, akcje sadzenia drzew i krzewów, zakładanie zieleńców, wszystko po to, aby każdy z nas wiedział, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie.
Każda akcja to tony zebranych śmieci i setki odkrytych nielegalnych wysypisk w naszych lasach. Przekonali się o tym uczniowie klasy 4a i 4c, którzy wraz z nauczycielami postanowili wesprzeć akcję i posprzątać Park Miejski Aleksandria. Tylko w pobliżu szkoły uczniowie zebrali kilka worków puszek, papierków, butelek i wszechobecnych plastikowych opakowań. A przecież koszy na śmieci w naszym parku nie brakuje.
MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ – to hasło tegorocznej akcji, które każdy z nas powinien sobie wziąć do serca.

Trening ewakuacji w SP nr 1

W dniu 15 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach odbyły się ćwiczenia w ewakuacji dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. W ćwiczeniach uczestniczyły również służby Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. O godzinie 10,00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, przez szkolny radiowęzeł ogłosiła natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń szkoły, a następnie usłyszeliśmy ciągły, jednominutowy dźwięk szkolnego dzwonka. Po tym sygnale w miejscu koncentracji na boisku zgromadzili się wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji. Ewakuacja odbyła się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Należy wyróżnić doskonałe przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli, którzy bezpiecznie i szybko wyprowadzili uczniów z miejsca zagrożenia.
Po zakończeniu treningu ewakuacji starsi uczniowie udali się wraz z nauczycielami do pracowni szkolnych, a młodsze dzieci zostały pod opieką strażaków na zajęciach edukacyjnych. Strażacy pokazali i omówili podstawowe wyposażenie samochodu strażackiego oraz uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach obsługi wężów służących do gaszenia ognia.
W treningu ewakuacji uczestniczyło 238 uczniów oraz 41 nauczycieli i pracowników obsługi. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU

Międzynarodowy Dzień Pokoju to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku i od 2001 roku obchodzone corocznie 21 września. Jego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju. ONZ wyznaczył tę datę także jako dzień globalnego zawieszenia broni i niestosowania przemocy. Tego dnia organizacje, instytucje, społeczności lokalne z całego świata, również na terenach okupowanych, organizują liczne imprezy, happeningi, seminaria, wykłady, pokazy filmów. W wielu miejscach Dzień Pokoju upamiętnia się chwilą ciszy.
Szkolny Klub Wolontariatu zachęca wszystkich uczniów i nauczycieli do podjęcia następującego wyzwania:
Zrób sobie zdjęcie z napisem „Wszyscy mamy prawo do pokoju
Napis możesz zrobić sam/a po polsku/angielsku.
Zamieść zdjęcie na swoim ulubionym portalu społecznościowym, dodając hashtag #PeaceDay
Zaproś do akcji swoich znajomych!
Zapraszamy!

82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski.
Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).
Integralną częścią zawartego wówczas sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji, był tajny protokół dodatkowy. Jego drugi punkt, dotyczący bezpośrednio Polski, brzmiał następująco: Czytaj cały tekst >>

Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce za II semestr roku szkolnego 2020/2021

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Siedlce przyznał stypendia za II semestr roku szkolnego 2020/2021.
Stypendia I stopnia otrzymało 21 uczniów naszej szkoły, a II stopnia – 19. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Wypłaty zostały przekazane na konta bankowe wskazane we wnioskach.
Uczniowie wyróżnieni przyznaniem stypendium Prezydenta Miasta Siedlce:

Czytaj cały tekst >>

Kierowco! Nie polujemy na zebrach!

Kierowco! Nie polujemy na zebrach! – to hasło kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi kierującym, aby zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych.
13 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wspólnie z uczniami klasy 3a i 3b przeprowadzili przy naszej szkole akcję edukacyjną ,,Kierowco! Nie polujemy na zebrach!”. Trzecioklasiści prezentowali plakaty z hasłami kampanii, której celem jest zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy przyszkolnych przejść dla pieszych. To apel dzieci do kierowców, by zwalniali przed pasami, zwłaszcza w okolicach szkół czy przedszkoli. Kulturalny i bezpieczny kierowca zachowuje szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych.

IX Rajd rowerowy

Dnia 16 września 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 1 i Miasto Siedlce wspólnie organizują IX Rajd rowerowy pod nazwą „Rajd turystyczno – integracyjny promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Patronat nad Rajdem objął Prezydent Miasta Siedlce. Zapraszamy do udziału drużyny ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli.

Czytaj cały tekst >>

Zebrania rodzicielskie we wrześniu

Zgodnie z kalendarzem szkolnym 15 września 2021 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV.

Czytaj cały tekst >>