Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Informacja ws. konkursów przedmiotowych dostępna jest w zakładce Organizacja > Konkursy przedmiotowe

This is a sticky post! continue reading?

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków kultury. Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet umożliwi zakup nowości wydawniczych.

Pociąg do książek rusza.
Nauczyciele bibliotekarze zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli do składania propozycji czytelniczych. Termin upływa 25 września 2020 r.

This is a sticky post! continue reading?

Obiady w szkole

Informacja dotyczące odpłatności za obiady dostępna jest z w karcie Szkoła > Obiady > Opłaty, zaś jadłospis w karcie Szkoła > Obiady > Jadłospis.

This is a sticky post! continue reading?

Informacja w sprawie zasiłku oraz stypendium szkolnego

Zasiłek oraz stypendium szkolne dotyczy uczniów będących mieszkańcami miasta Siedlce.
Rodzice zainteresowani uzyskaniem zasiłku dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.
Rodzice zainteresowani uzyskaniem stypendium dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

This is a sticky post! continue reading?

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 (całość zarządzenia tutaj)

This is a sticky post! continue reading?

81 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

O świcie w dniu 17 września, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.
W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium Rzeczypospolitej. Broniła się Warszawa i Twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, bronił się Lwów. Czytaj cały tekst >>

WOLĘ ŻYĆ

W dniu 16.09.2020 r. uczniowie klas VI A, VIB, VI C, VII B, VIII A, VIIIB, VIIIC wspólnie z opiekunami brali udział w Spektaklu profilaktycznym pt. „WOLĘ ŻYĆ” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce w CKiS w Siedlcach. Przedstawienie miało za zadanie wywołać dialog z młodymi ludźmi, pokazać im „ku przestrodze” jak dalece idące skutki mogą powstać z pozoru niewinnych prób „odreagowania” czy „relaksu”. Rozmowa toczyła się nie tylko na scenie pomiędzy dorosłymi ,a młodzieżą. Wewnętrzny monolog młodej narkomanki, rozterki rodziców, opiekunów, nauczycieli. Faktyczne sytuacje z życia uzależnionych pokazywały, jak łatwo wpaść w nałóg i jak trudno jest potem z niego wyjść. Druga częścią spektaklu było spotkanie z osobą, która wyszła z nałogu i opowiadała o skutkach ałogu, opartych o własne doświadczenia. Spektakl powstał na podstawie książki „Pamiętnik narkomanki”.
pedagog szkolny

Święto Kropki

Dzień 15 września to Święto Kropki. Nauczyciele wraz z uczniami organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować.
Klasa 3c również dołączyła się do tego wydarzenia. Dzieci zastanawiały się nad swoimi zdolnościami i talentami. Okazało się, że maja ich wiele. Poczucie, że jest się szczególnie obdarowanym buduje w dziecku pewność siebie, daje wewnętrzną siłę i moc do pokonywania codziennych małych trudności oraz większych życiowych wyzwań.
Poniżej dziecięce zdolności wypisane na listkach w formie drzewa talentów.

Trening ewakuacji w SP nr 1

W dniu 15 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach odbyły się ćwiczenia w ewakuacji dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. W ćwiczeniach uczestniczyły również służby Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. O godzinie 10,00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, przez szkolny radiowęzeł ogłosiła natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń szkoły, a następnie usłyszeliśmy ciągły, jednominutowy dźwięk szkolnego dzwonka. Po tym sygnale w miejscu koncentracji na boisku zgromadzili się wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji. Ewakuacja odbyła się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Należy wyróżnić doskonałe przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli, którzy bezpiecznie i szybko wyprowadzili uczniów z miejsca zagrożenia.
Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 września około godz. 18.00 w sali nr 13 (bezpośrednio po zebraniach w klasach).

Zebrania rodzicielskie we wrześniu

Zgodnie z kalendarzem szkolnym 14 września 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I (godz. 16.50), II (godz. 17.00), III (godz. 17.10), IV (godz. 17.20)

Czytaj cały tekst >>

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dnia 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. O godz. 8.00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. odbyła się Msza święta. Główna uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Magdalena Olszewska-Silna powitała rodziców, wychowawców, a szczególnie ciepło nowych uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej placówki. Tegoroczna uroczystość była skromna, ze względu na pandemię koronawirusa i obowiązek zachowania reżimu sanitarnego. Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia do kroniki szkolnej

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list (treść) dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślają m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym (treść).