Uwaga rodzice kandydatów na uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Obowiązek informacyjny w procesie naboru do placówek oświatowych

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć – w terminie od 25 maja br. od godz. 8.00 do 7.06 br. do godz. 15.00 – w sekretariacie szkoły, potwierdzenie woli zapisu. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
25 maja br. o godzinie 8.00 na tablicy ogłoszeń (w gablocie) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych do klas I. Informacja o zakwalifikowaniu dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym na koncie dziecka. Informację można także uzyskać w sekretariacie szkoły.
Wzór potwierdzenia woli zapisu można pobrać tutaj.
Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy składali wniosek do oddziału ogólnodostępnego, nie muszą składać potwierdzenia woli zapisu. Dzieci zostaną przyjęte na podstawie wniosku rodziców złożonego już w sekretariacie szkoły.
Rodzice kandydatów spoza obwodu i rodzice kandydatów do klasy sportowej muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu, jeśli chcą, żeby dzieci zostały przyjęte do szkoły.

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 1

This is a sticky post! continue reading?

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Czytaj cały tekst >>

This is a sticky post! continue reading?

Podziękowanie

Zapytanie ofertowe

Podmioty zainteresowane zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ken w Siedlcach o wartości poniżej 30 000 euro na rok szkolny 2018/2018 znajdą je na stronie BIPu w Tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Siedlce

Wyróżnienie w Konkursie Ekobezpieczni

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Ekobezpieczni zorganizowanego przez Bank Zachodni WBK, praca plastyczna pt. „Ja i moja droga do szkoły” wykonana przez ucznia klasy 1a Aleksandra Domańskiego, została doceniona i wyróżniona spośród wielu innych nadesłanych z całej Polski.
W nagrodę Aleksander otrzyma gadżety z logo akcji „Jak Jeździsz”.
Serdecznie gratulujemy:)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

SP klasy 1 i 4

SP klasy 7 i PG klasy 2

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym o godz. 8:00. Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w dwóch turach na sali gimnastycznej naszej szkoły.

I. Najpierw przemawiała Pani Dyrektor, a następnie wraz z wychowawcami klasy I i klas IV wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla uczniów z najwyższą średnią oraz dyplomy i nagrody dla laureatów różnych konkursów.
Po części oficjalnej uczniowie klas czwartych, klasy pierwszej i siódmej zaprezentowali część artystyczną.
Następnie poszczególne klasy wraz z wychowawcami udały się do sal, gdzie pozostali uczniowie otrzymali świadectwa.
Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji i udanego odpoczynku.

II. Pożegnaliśmy naszą szkołę na dwa – dla jednych długie, a innych zbyt krótkie – letnie miesiące.
Będziemy się dobrze bawić, ale nie zapomnimy o bezpieczeństwie.
Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny uczniowie wyróżniający się w nauce i sporcie otrzymali gratulacje i nagrody .
Pani dyrektor Magdalena Olszewska-Silna życzyła wszystkim udanych, radosnych wakacji.

Serdecznie dziękujemy.

Akademię przygotowały panie Ewa Wysocka, Małgorzata Rudnicka oraz klasy 2c, 2e i chór szkolny.

Pożegnanie uczniów klas III

Do widzenia przyjaciele,
Wspólnych spraw mieliśmy wiele.
Dziś ta nitka się urywa,

coś się kończy, a coś się zaczyna.

21 czerwca 2018 r. kolejny rocznik absolwentów pożegnał mury naszej szkoły. Dyrektor szkoły, pani Magdalena Olszewska- Silna i pani Agnieszka Świętochowska, przedstawicielka Rady Rodziców wygłosiły przemówienia do zgromadzonych w sali gimnastycznej uczniów, rodziców i nauczycieli. W części artystycznej mogliśmy usłyszeć m.in. fragmenty wierszy: Do zobaczenia w dorosłym życiu Tadeusza Fiedorowicza, Przesłanie Pana Cogito Zbigniewa Herberta, Idź swoją drogą Wojciecha Młynarskiego i piosenki, których tematyka nawiązywała do rozstań i pożegnań.
Podniosłą chwilą podczas uroczystości było ślubowanie uczniów klas trzecich i przekazanie sztandaru swoim młodszym kolegom. Rotę ślubowania rozpoczęły słowa:
My, absolwenci Publicznego Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach – Ślubujemy! Godnie reprezentować imię szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować symbole narodowe.
Po ceremonii ślubowania i przekazania sztandaru nastąpił moment wręczenia świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły słonecznych wakacji, ciekawych podróży i rozważnych decyzji. Po akademii odbyły się ostatnie spotkania uczniów z wychowawcami. Przed absolwentami nowe wyzwania. Kolorową krainę dziecięcych marzeń coraz częściej przesłaniać będzie niełatwa codzienność. Wierzymy, że uczniowie Jedynki będą powracać myślą do wspólnych chwil, do spędzonych wspólnie lat w murach naszej szkoły.
Uroczystość pożegnania uczniów klas III przygotowali: pani Jolanta Batok, pani Urszula Sawicka, pani Małgorzata Rudnicka, pan Sławomir Strus i pan Mirosław Filimoniuk. Dekorację wykonała nauczycielka plastyki- pani Bożena Prachnio.

Bal Gimnazjalny 2018

„Ta chwila czarowna głębią nocy, szaleństwem fioletu,
srebra bladym świtem niech zawsze trwa…”
John Feeling Bekannte

I wreszcie nadszedł ten wielki dzień… Dnia 18 czerwca o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN rozpoczął się uroczysty Bal Gimnazjalny. Oficjalnego otwarcia balu dokonały wspólnie dyrektor szkoły, p. Magdalena Olszewska-Silna i z ramienia Rady Rodziców p. Agnieszka Świętochowska. W imieniu uczniów, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Aleksandra Leszczyńska złożyła podziękowania pani dyrektor, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i administracji oraz kochanym rodzicom. Zgodnie z tradycją trzecioklasiści odtańczyli poloneza, do którego układ opracowała p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska. To na ten moment z największą niecierpliwością czekali stremowani uczniowie oraz ich nie mniej przejęci rodzice. Niejednej z obecnych na sali osób zakręciła się w oku łza ze wzruszenia i emocji. Wszyscy bohaterowie dnia ubrani byli w piękne, wizytowe stroje, wyglądali elegancko, wręcz olśniewająco. Jeszcze tylko wspólne klasowe zdjęcie z wychowawcą i można było odetchnąć i rozpocząć upragnioną zabawę. Bal gimnazjalny to dla trzecioklasistów moment równie radosny, jak i sentymentalny – przypomina, że ten dzień jest początkiem końca pewnego etapu – już za kilka dni opuszczą oni mury szkoły, rozpoczną swój lot ku dorosłości. Uczniowie przy muzyce bawili się doskonale do późnego wieczora. To był naprawdę wspaniały i wyjątkowy bal, który na długo pozostanie w naszej pamięci jako cudowne wspomnienie.

Dziękujemy!

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza!

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 

Korespondencja w języku niemieckim

Już drugi rok pod opieką p. Ewy Jurzyk-Niedziółki bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie eTwinning z języka niemieckiego. W skład grupy projektowej wchodzą: Mariola Nowak, Lena Miler, Katarzyna Moczydłowska, Angelika Kozioł, Angelika Zdun, Weronika Przybyło, Karolina Turyk, Arkadiusz Ułanowski, Rafał Ożarek, Mateusz Radzikowski, Ewelina Rosa, Agnieszka Urban z klasy 3b oraz Magdalena Romanowska z klasy 2a.
Dzięki projektowi mieliśmy okazję zawarcia nowych zagranicznych znajomości. Korespondowaliśmy z uczniami ze szkoły w Lipsku. Dzieliliśmy się wspólnymi zainteresowaniami i odpowiadaliśmy na pytania naszych kolegów. To była ogromna możliwość do sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce i poszerzenia słownictwa języka niemieckiego. Znaczna część gimnazjalistów, którzy kończą szkołę, podała swoje prywatne adresy do dalszej korespondencji. Aby lepiej się poznać niektórzy z nas zdecydowali się podać również swoje konta na portalach społecznościowych. Nowe znajomości pozwoliły nam przerwać barierę językową, która jest dużym problemem współczesnego świata. Mogliśmy poznać niemiecki prosto z Niemiec.
Cała grupa projektowa jest wdzięczna p. Ewie Jurzyk-Niedziółce za ogromne zaangażowanie i pomysł na realizację projektu. Dzięki temu jesteśmy otwarci na zawieranie zagranicznych znajomości, a to wszystko zachęciło nas do nauki języka niemieckiego.

Katarzyna Moczydłowska, Mariola Nowak, Lena Miler

Serdecznie dziękuję całej grupie projektowej za ogromne zaangażowanie i owocną współpracę.

Opiekun projektu

Nagrody w konkursach o lesie

19 czerwca 20118r. w Nadleśnictwie Siedlce odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskich konkursów: plastycznego „Pejzaż leśny” i literackiego „Limeryk o lesie”. Miło nam poinformować iż w konkursie plastycznym wyróżnienie zdobyła Kinga Redesiuk z kl. 2c, a II miejsce uzyskała Magdalena Romanowska z kl. 2a (opiekun p. Bożena Prachnio). W konkursie literackim na „Limeryk o lesie” w kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Julia Parobczy z klasy 3e (opiekun p. Jadwiga Chomacka).

Nagodzonym gratulujemy.