Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 1

Szanowni Państwo,
Informujemy, że do klasy I będzie się odbywała rekrutacja elektroniczna na stronie:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl
Rejestracja kandydatów rozpocznie się 7 maja 2018 r. od godz. 8.00, zakończy 18 maja 2018 r. o godzinie 15.00.
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 obejmuje następujące ulice:
Berka Joselewicza, Biskupa Ignacego Świrskiego, Błonie, Bohaterów Getta, Elizy Orzeszkowej, Esperanto, Floriańska (nieparzyste od 1 do 31; parzyste od 2 do 14), Generała Józefa Bema (nieparzyste od 1 do 25; parzyste od 2 do 22), Generała Władysława Andersa, Gospodarcza, Jana Kochanowskiego, Józefa Piłsudskiego (nieparzyste od 1 do 45; parzyste od 2 do 68), Katedralna (nieparzyste od 1 do 7; parzyste od 2 do 14), Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste od 1 do 45; parzyste od 2 do 24), Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księdza Jana Niedziałka, Mała, Mieczysława Asłanowicza, Młynarska (nieparzyste nr 19, parzyste od 18 do 28), Mylna, Nauczycielska, Niecała, Prymasa Stefana Wyszyńskiego (parzyste), Pusta, Sądowa, Stanisława Konarskiego, Starowiejska (nieparzyste od 1 do 15; parzyste od 2 do 22), Szaloma Asza, Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wiatraczna, Wojskowa.
Kandydaci z obwodu szkoły muszą się zarejestrować na stronie i uzupełnić wymagane dane, wydrukować formularz i złożyć go w szkole.
Kandydaci spoza obwodu muszą się zarejestrować na stronie, uzupełnić wymagane dane, wydrukować formularz i złożyć go w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym najpóźniej do 18 maja 2018 r. do godziny 15.00.
Kandydaci do klasy sportowej muszą przystąpić do testu sprawnościowego i go zaliczyć.
Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się 12 maja (sobota) o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.

UWAGA: Kandydaci z obwodu do klasy sportowej powinni wybrać opcję:
Zgłaszam dziecko do rekrutacji poza obwodem.
Nie należy wybierać opcji: Zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej.
Pozwoli to wybrać klasę sportową. Miejsce w szkole jest zagwarantowane z mocy prawa, jeśli dziecko nie zaliczy testu sprawnościowego.

Kandydaci z obwodu szkoły, jak też spoza obwodu składają OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE MIASTA. Plik jest do pobrania na stronie do rekrutacji.

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna z Języka Angielskiego i Niemieckiego 2018/2019 od klasy czwartej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna Artystyczna Muzyczno – Plastyczna „Jestem Artystą”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna Język Angielski z Technologią Informacyjną „Zaprogramowani na językowy sukces”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna z Języka Angielskiego i Niemieckiego 2018/2019 od klasy siódmej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 – terminy

Zarządzenie nr 30/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2018 r. (klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce, powstałych z przekształcenia publicznych gimnazjów)

Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2018 r. (szkoły podstawowe)

Nowe informacje znajdują się w zakładce Inne > Rekrutacja ponadgimnazjalna 2018. Zapraszamy do zapoznania się:)

This is a sticky post! continue reading?

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Czytaj cały tekst >>

This is a sticky post! continue reading?

Laureatka I miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym TĘCZA FOTO

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym TĘCZA FOTO tytuł LAUREAT I MIEJSCA W KRAJU zdobyła nasza uczennica Maja Michalak z kl.2a, a WYRÓŻNIENIE zdobyły uczennice Wiktoria Księżopolska kl.2b i Kinga Redesiuk z kl. 2c. Dziewczętom dziękujemy za artystyczne zaangażowanie i reprezentowanie naszej szkoły na forum kraju.
Serdeczne gratulacje!

Wyróżnienie na XXIII Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2018

Jak cię nie kochać?
Tych lasów zielonych
wód błękitnych
Miłości stłumionych wojnami!
Paula Czarnocka 3b

Od dwudziestu trzech lat odbywa się w Siedlcach Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej. Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, piosenki, poezji, tańca i teatru. Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Miło nam poinformować, że Paula Czarnocka – uczennica klasy 3b otrzymała wyróżnienie na XXIII Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2018 w kategorii – poezja. Pauli gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czwartoklasiści w czwórboju lekkoatletycznym

W dniu 15 maja 2018 roku na stadionie ARMS przy ul. Prusa 6 w Siedlcach odbyły się zawody powiatowe w czwórboju lekkoatletycznym. Uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. Ewy Sławińskiej i p. Ireneusza Dycia rywalizowali z ponad 30 drużynami z innych szkół z miasta oraz z powiatu ziemskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 4a i 4b: Julia Piekart, Julia Nowak, Wiktoria Mroczek, Anna Wereszczyńska, Oliwia Duk, Gabriela Uziębło, Ksawery Boruta, Adam Świętochowski, Natan Jurzyk, Kajetan Tomaszewski, Tomasz Wiśniewski, Bartosz Staręga.
W zawodach mogły brać udział dzieci z klas 4-6. Reprezentacja naszej szkoły była najmłodszą drużyną zgłoszoną do zawodów, gdyż inne szkoły wystawiły zawodników z klas szóstych.
W czwórboju lekkoatletycznym rozegrane były takie konkurencje jak: rzut piłeczka palantową, skok w dal, bieg na 60m oraz bieg długi 600m dla dziewcząt a 1000m dla chłopców.
Na zawody udaliśmy się pełni pozytywnego nastawienia, przygotowani na bardzo dobry występ jednak mieliśmy pełną świadomość, że wyniki osiągnięte przez naszych podopiecznych nie będą w klasyfikacji końcowej na czołowych miejscach. Jednak z udziału w czwórboju jesteśmy zadowoleni, dzieci wykazały się duża determinacją, każdy z uczestników spełnił pokładane w nim nadzieje a nauka na pewno zaowocuje w następnych latach.
Wszystkim reprezentantom dziękujemy i życzymy powodzenia w następnych zawodach.

Gala Rozdania Nagród Konkursów Ekologicznych

Dnia 15 maja 2018r. w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Gala Rozdania Nagród Konkursów Ekologicznych zorganizowana przez ZUO, której współorganizatorem była nasza szkoła. Na galę zaproszono przedstawicieli miasta, zarząd ZUO, dyrektorów szkół, a przede wszystkim laureatów w których gronie znaleźli się także nasi uczniowie. W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła zorganizowała dwa konkursy
•  Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
• Ekologia w Moim Życiu – prezentacja multimedialna
Poza konkursami uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach, igrzyskach ekologicznych w których zostali laureatami. Podczas gali mogliśmy posłuchać piosenek o tematyce ekologicznej, jak również dzięki zwycięzcy prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się jak każdy powinien dbać o naszą planetę.
Na zakończenia czekał słodki poczęstunek, a na kolejną galę zapraszamy za rok.

VI Festiwal Projektów Edukacyjnych

Zespół Dance1

Dnia 14 maja 2018 r. tancerze z zespołu Dance1 (klasa 1 i klasa 4b) uczestniczyli w Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej w kategorii taniec. Pierwsze kroki stawiane na scenie były wielkim przeżyciem dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Możliwość wystąpienia przed tak liczną publicznością, oraz pokonanie tremy pomogły dzieciom w walce z nieśmiałością. Zadowoleni i uśmiechnięci udowodnili, że taniec jest lekiem na wszystko 🙂

11 maja – Dzień Bez Śmiecenia

11 maja 2001 roku Sejm RP przyjął pakiet ustaw, regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, obecnie zmienionych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami o odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, Poz. 888), rozpoczął również funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi zorganizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62. Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Projekt realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A
Tego dnia nasza szkoła również przyłączyła się do działań.Uczniowie każdej klasy wykonali plakaty na temat segregacji śmieci i recyklingu. Układali rymowanki związane z ochroną środowiska. Społeczność szkolna uczciła ten dzień ubierając się w kolory segregacji.
Samorząd Uczniowski i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

Targi Edukacyjne i prezentacje artystyczne

XI Siedlecki Jarmark św. Stanisława, który odbył się w dniach 11-12 maja 2018 r. w Siedlcach to impreza o charakterze targowo-wystawienniczym, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnych twórców i rzemieślników, posiadających bogaty dorobek kulturowy, nieeksponowany dotychczas na ponadlokalnym poziomie.
Ponadto, już tradycyjnie, pierwszego dnia Jarmarku w piątek, odbyły się Targi Edukacyjne siedleckich placówek oświatowych, podczas których nasza szkoła miała możliwość zaprezentowania się z najlepszej strony, aby zachęcić młodzież do wyboru właśnie naszej placówki.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Tomczyk-Gajewskiej zaprezentowali piosenkę i taniec nowoczesny: Amelia Zbucka kl. 4a piosenka pt.”Malutkim i tym większym”, Kamila Wojtczuk 2d i Paulina Wujek 2e zaśpiewały w duecie utwór pt. „Say something”, Marcel Wójcik 2b piosenkę pt.”Nie mogę ci wiele dać.”
Zespół taneczny SILENCE zatańczył taniec nowoczesny: Marcelina Karolewska 7a, Magdalena Filimoniuk 2a, Piotr Kadej 2a, Maja Michalak 2a, Julia Sawicka 2a, Olivia Sztetner 2a, Iga Wójcik 2a, Karolina Łukasiuk 2d, Natalia Janaszek 3a, Klaudia Malesa 3a, Nikola Narojek 3b, Agnieszka Urban 3b, Gabriela Czarnocka 3e, Julia Duk 3e, Angelika Magnuszewska 3e

XI Jarmark Św. Stanisława

W dniach 11-12 maja w centrum Siedlec odbywał się XI Jarmark św. Stanisława pod honorowym patronatem Biskupa Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce. Podczas imprezy można było poznać dorobek kulturalny lokalnych twórców: rękodzielników i rzemieślników, to także okazja, aby zakupić niepowtarzalne naczynia, biżuterię lub pyszne domowe wyroby takie jak sery, wędliny czy miody. Dwudniowym targom towarzyszyły prezentacje artystyczne jedynego zawodowego kataryniarza w kraju – Kataryniarza Warszawskiego. Inną atrakcją Jarmarku niewątpliwie były Warsztaty Garncarskie.
Ponadto, już tradycyjnie, pierwszego dnia Jarmarku, odbyły się Targi Edukacyjne siedleckich placówek oświatowych, podczas których szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne miały możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony. W sobotę 12 maja części targowo-wystawienniczej towarzyszyły występy na scenie folkowej z udziałem regionalnych zespołów i kapel ludowych.

XXIII Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprosił dzieci i młodzież z miejskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XXIII Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2018. To znakomita okazja dla uzdolnionej młodzieży na wymianę doświadczeń i pomysłów, zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości dziedzinach: plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.
Zespół taneczny z naszej szkoły SILENCE pod opieką p. Agnieszki Tomczyk-Gajewskiej zaprezentował się w tańcu nowoczesnym zajmując I miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!!