VII Rajd rowerowy

Miasto Siedlce bierze udział w ogólnopolskich obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, które odbędą się w dniach 17-23 września 2018 r. i jest organizatorem różnych imprez okolicznościowych. W dniu 20 września 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 i Miasto Siedlce wspólnie organizują VII Rajd rowerowy pod nazwą „Rajd turystyczno – integracyjny promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Patronat nad Rajdem objął Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Zapraszamy do udziału drużyny z klas VII, VIII i III gimnazjum pod opieką nauczycieli.

Regulamin rajdu Karta zgłoszenia

This is a sticky post! continue reading?

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Czytaj cały tekst >>

This is a sticky post! continue reading?

Trening ewakuacji w SP nr 1

W dniu 18 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach odbyły się ćwiczenia w ewakuacji dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. W ćwiczeniach uczestniczyły również służby Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. O godzinie 10,00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, przez szkolny radiowęzeł ogłosiła natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń szkoły, a następnie usłyszeliśmy ciągły, jednominutowy dźwięk szkolnego dzwonka. Po tym sygnale w miejscu koncentracji na boisku zgromadzili się wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy administracji. Ewakuacja odbyła się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Należy wyróżnić doskonałe przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli, którzy bezpiecznie i szybko wyprowadzili uczniów z miejsca zagrożenia.
Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

Dzień Dawcy Szpiku

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
Przeszczepienia dokonuje się głównie u Pacjentów cierpiących na choroby układu krwiotwórczego. Należą do nich choroby nowotworowe takie jak: białaczki, chłoniaki, a także choroby nienowotworowe, takie jak: ciężka niedokrwistość aplastyczna, inne ciężkie zaburzenia krwinek czerwonych i granulocytów, ciężkie, wrodzone niedobory odporności u dzieci, choroby metaboliczne. Aby dokonać przeszczepienia, niezbędne jest znalezienie odpowiedniego Dawcy.
Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący powyżej 50 kg i nieposiadający znacznej nadwagi. Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania.
Więcej informacji tutaj.

79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku

O świcie w dniu 17 września, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.
W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium Rzeczypospolitej. Broniła się Warszawa i Twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, bronił się Lwów.
Siły sowieckie liczyły ponad 450 tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym dniem wzrastała, dochodząc pod koniec września do około półtora miliona. W szeregach Wojska Polskiego znajdowało się jeszcze około 600 tys. żołnierzy, z czego związanych walką z Niemcami było około 250 tys. Na wschodnich obszarach Polski w różnego rodzaju jednostkach było ponad 200 tys. żołnierzy. Granica wschodnia dozorowana była przez niespełna 20 tys. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi, zwłaszcza, że ataku z tej strony nie przewidywano. Jednakże pomimo całkowitego zaskoczenia i przewagi wschodniego agresora wiele jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza stawiło opór. Do historii przeszły obrona Wilna, bitwy pod Szackiem i Wytycznem. Szczególnie zacięty charakter miała dwudniowa obrona Grodna.
W dniu 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ „O granicach i przyjaźni” modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km2, w tym co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.

Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018

Uroczystość wręczenia nagród w I edycji Konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018” odbyła się 12 września w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Gratulacje laureatom złożyli marszałek województwa Adam Struzik oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Ideą nowej inicjatywy samorządu Mazowsza było wyróżnienie nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem kształcą młode umysły. Konkurs dedykowany był kadrze, pedagogom szkolnym, ale także doradcom zawodowym sprawującym opiekę dydaktyczną nad stypendystami. Nagrodzono opiekunów uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym realizowali projekty edukacyjne w ramach programów stypendialnych Mazowsza („Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” i „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”).
O tytuł zwycięzcy konkursu „Opiekun stypendysty” walczyło ponad 70 nauczycieli z regionu. Komisja konkursowa nagrodziła grono 36 laureatów, z których każdy otrzymał nagrodę finansową w wysokości 2 tys. zł. Wśród laureatów konkursu znalazła się pani Urszula Borkowska, nauczycielka naszej szkoły, która sprawowała opiekę dydaktyczną nad Mają Michalak z klasy 3a, stypendystką projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.
Więcej informacji tutaj.

„Ku wolności” – koncert profilaktyczny

„Jeśli masz w sobie miłość, to nie potrzebujesz nic więcej zyskać”

Dnia 13 września 2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce odbył się wspaniały, interaktywny koncert profilaktyczny „Ku wolności”, na który zaproszeni zostali uczniowie klas VII, VIII oraz gimnazjaliści z naszej szkoły. Wykonawcami koncertu byli Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski, tworzący świetnie brzmiący duet pod nazwą „Wyrwani z niewoli”. Pod wielkim wrażeniem tego znakomitego przekazu byliśmy wszyscy: nauczyciele oraz uczniowie. Natomiast aktywność i szczery entuzjazm uczestniczących w wydarzeniu młodych ludzi zachwycił raperów – Piotra i Jacka.
Poruszyli oni podczas spotkania bardzo ważne, a zarazem trudne tematy. Przede wszystkim kwestię braku akceptacji rówieśniczej oraz lęku przed odrzuceniem; nienaturalne dążenie do idealnego wyglądu; brak zrozumienia i wsparcia przez najbliższych; szukanie pocieszenia w ryzykownych zachowaniach i eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi. Ich własne świadectwo oparte było na mocnych, ponadczasowych wartościach, takich jak wiara, rodzina oraz miłość.
Z koncertu wyszliśmy przekonani, że każdy z nas potrzebuje prawdziwej miłości, bliskości i zrozumienia, dodatkowo „naładowani” pozytywną energią, unoszącą się w powietrzu podczas całego spotkania.

Zebrania rodzicielskie we wrześniu i zebrania Rady Rodziców

Zebranie Rady rodziców obędzie się 14 września 2018 r. (piątek) około godziny 18.00 (po zebraniach rodzicielskich) w sali 13.
Zebrania rodziców uczniów klas VII i VIII SP, III oddziałów gimnazjalnych odbędą się 13.09.2018 r.  (czwartek) o godzinie 17.00. Czytaj cały tekst >>

Stypendia za I semestr roku szkolnego 2017/2018

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Siedlce przyznał stypendia za II semestr roku szkolnego 2017/2018.
Stypendia I stopnia otrzymało 32 uczniów naszej szkoły, a II stopnia – 18. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce zostaną wypłacone w dniu 11 września 2018 r. (wtorek) w kasie Urzędu Miasta Siedlce lub przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy, zgodnie z wolą rodziców/opiekunów ucznia.
Uczniowie wyróżnieni przyznaniem stypendium Prezydenta Miasta Siedlce: Czytaj cały tekst >>

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 oraz Ogólnopolska Inauguracja nowego roku Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

3 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019. O godzinie 8.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława B.M. odbyła się Msza Święta. Główna uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Magdalena Olszewska-Silna powitała rodziców, grono pedagogiczne, zaproszonych gości, a szczególnie nowych uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej placówki. Czytaj cały tekst >>

Nowy Rok Szkolny 2018/2019