Rekrutacja ponadgimnazjalna na rok szkolny 2019/2020

Wszelkie informacje nt. rekrutacji, które posiadamy znajdują się na stronie szkoły
w zakładce Inne > Rekrutacja ponadgimnazjalna 2019.

This is a sticky post! continue reading?

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Czytaj cały tekst >>

This is a sticky post! continue reading?

Odwiedziny św. Mikołaja

Jak tradycja nakazuje dnia 06.12.2018 roku progi naszej szkoły odwiedził św. Mikołaj. Wszyscy na niego czekali z niecierpliwością, szczególnie małe dzieci. Przywitał nas serdecznym uśmiechem i rozweselał  dzwoneczkiem. Przyszedł ze swoimi pomocnicami, które rozdawały dzieciom słodycze. Cieszymy się, że nikt nie dostał rózgi. Żal było go żegnać, ale obiecał, iż za rok znów nas odwiedzi. Będziemy na niego czekać.

Co robiła I b?

Klasa I b wraz z opiekunami uczestniczyła w szkole w warsztatach: Tajemniczy dym – zabawy suchym lodem. W formie ciekawego pokazu z użyciem suchego lodu przekazane zostały uczniom przydatne informacje. Braliśmy również udział w zajęciach z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego, który przekazał nam wiele cennych rad odnośnie odpowiedniego korzystania z windy i innych urządzeń. Na koniec odwiedziliśmy także tężnię solankową.

II TURNIEJ MATEMATYCZNY „MATEMAXUS”

Dnia 4 grudnia 2018 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki UPH w Siedlcach odbył się II Turniej Matematyczny „Matemaxus”. Organizatorzy konkursu to Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Matematyki i Fizyki
W Turnieju wzięły udział drużyny składające się: z 3 uczniów klas IV, z 3 uczniów klas V, z 3 uczniów klas VII oraz z 3 uczniów klas VIII z każdej szkoły podstawowej z terenu Miasta Siedlce. Uczniowie pracowali w zespołach. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły przejść rycerzowi Matemaxusowi  do księżnej Aleksandry. Rywalizacja uczniów odbyła się w systemie pucharowym. Zwycięzcy zostali wytypowani w czwartym etapie. Zadania na Turniej przygotowała i przeprowadziła komisja w składzie:

  • mgr Agnieszka Protasiuk -SP4,
  • mgr Katarzyna Karpiarz -SP4,
  • dr Marek Siłuszyk -UPH-WNŚ.

W rywalizacji uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły.
Podsumowanie Turnieju na którym zostały wręczone statuetki Matemaxusa, dyplomy oraz nagrody rzeczowe odbędzie się 11 grudnia.

Przygoda z monotypią

Dla uczniów z kl. 4a to już kolejne zajęcia plastyczne w Muzeum Regionalnym. W dniu dzisiejszym odkrywali tajemnice monotypii. Niebawem wystawa w szkolnej gablocie.

Tajemnice plastyki w muzeum

3 grudnia grupa uczniów z kl. 4ab uczestniczyła w praktycznym doświadczaniu i poznawaniu tajników grafiki, w szczególności linorytu i drzeworytu. Była to zarazem doskonała okazja do poznania sztuki najbliższego regionu.

Wymalowali nagrody

30 listopada 2018 r. w SP 8 w Siedlcach odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny „Barwą i kreską o Polsce Niepodległej”. Organizatorami byli SP 8 oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach. Regulaminowo szkołę mogło reprezentować 4 uczniów w 2 kategoriach wiekowych. Przed uczestnikami postawiono bardzo odpowiedzialne i artystycznie wyczerpujące zadanie: w godzinach  9:00-12:00 mieli wykonać( na żywo) pracę malarską/rysunkową na papierze  formatu A3.  Do konkursu stanęło 31 uczniów z 8 placówek oświatowych. Szanowna komisja, znani siedleccy  artyści,  doceniła artyzm i walory artystyczne prac naszych reprezentantów  i troje  naszych uczniów otrzymało nagrody: Gabriela Wnorowska 3a, Justyna Ceranka 7b i Julia Cielemęcka 4b,  w tym  nagrodę Grand Prix otrzymała  Justyna Ceranka.
Serdeczne gratulacje i wielkie podziękowania 
dla Szymka, Justyny, Gabrysi i Julki 

Uczennica klasy 3b w poczekalni u Pana Cogito

29 listopada 2018 roku w sali widowiskowej „Podlasie” klasa 3b wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Jaroszczyk uczestniczyła w uroczystości związanej z uczczeniem „Roku Zbigniewa Herberta”. Siedlecka Grupy Literacka „Witraż” „odczarowywała Herberta” w niezwykłej inscenizacji poetycko-muzycznej pt. „W poczekalni Pana Cogito” przygotowanej na bazie wierszy powstałych w ramach szkolnych spotkań literackich. W inscenizacji wzięła udział uczennica klasy 3b Wiktoria Księżopolska, która w tym roku szkolnym rozpoczęła ścisłą współpracę z „Witrażem”. Na scenie mogliśmy zobaczyć również kilkoro absolwentów naszej szkoły.

Znaki Wolności

28 listopada uczniowie z klas ósmych i trzecich gimnazjum zwiedzali z przewodnikiem Zamek Królewski w Warszawie. Jedną z ważniejszych ekspozycji, którą obejrzeli była wystawa Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej, zrealizowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W 30 salach udostępniono niemal 500 dzieł sztuki, pozyskanych z wielu instytucji i kolekcji prywatnych oraz kilkaset fotografii dokumentalnych, którym towarzyszą montaże filmowe, ścieżki dźwiękowe, komentarze historyczne czy dokumenty archiwalne. To także monumentalny fresk historyczny, ujmujący w chronologicznych ramach 1914–1989 dzieje zmagań o narodową suwerenność oraz jej obronę i umacnianie, pomyślany jako refleksja nad istotą narodowej tożsamości.
Rozrywkową cześć wycieczki stanowiły gry w pokojach zagadek.

Zwycięstwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Franciszkańskiej

Julia Cielemęcka uczennica klasy 4b pod opieką katechetki Mariny Winogradowej zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe w kategorii klasy IV – V farby plakatowe. Praca Julii dotyczyła tematu „Św. Maksymilian służy Matce Bożej i Polsce” i  ilustrowała fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”.
Konkurs miał na celu przybliżanie postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, zainteresowanie dzieci wiedzą religijną, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów. Organizatorem Olimpiady jest Prowincja Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorami m.in. Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego roku szkolnego honorowym patronatem olimpiadę objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.