Spotkanie informacyjne do klasy czwartej sportowej

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na spotkanie informacyjne dotyczące klasy sportowej czwartej o profilu piłka siatkowa (chłopcy) i koszykówka (dziewczynki), które odbędzie się w czwartek 26 kwietnia o godz. 18.00, sala nr 13 w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 5/7.
Trenerzy, p. Arek Mazurkiewicz, p. Michał Żmińczuk, p. Mirosław Filimoniuk, p. Adrian Potapaczuk przekażą wszelkie istotne informacje.

Dyrektor Szkoły

This is a sticky post! continue reading?

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do I klasy o profilu sportowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców i wszystkie chętne dzieci do wstąpienia do klasy I o profilu sportowym w roku szkolnym 2018/2019.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku szkoły.
Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się 12maja ( sobota) o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej.
Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego:
Agnieszka Tomczyk-Gajewska tel. 606 928 582
Ireneusz Dyć tel. 507 433 239
Serdecznie zapraszamy

This is a sticky post! continue reading?

Konkurs fotograficzno – językowy

Rok 2018 ogłoszony został Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ramach jego obchodów cztery siedleckie instytucje połączyły swoje siły w organizacji przedsięwzięcia, które zachęci nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematem uznanym przez Komisję Europejską jako przewodni. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 zapraszają do udziału w konkursie „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem
w języku polskim oraz wybranym języku obcym.
Celem konkursu jest poznanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.
Oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie
w tradycji.
Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane
są nagrody.
Prace można nadsyłać w terminie od 12 kwietnia do 12 maja 2018 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa.
Szczegóły związane z Konkursem znajdują się w załączonym Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy,
Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach
Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna z Języka Angielskiego i Niemieckiego 2018/2019 od klasy czwartej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna Artystyczna Muzyczno – Plastyczna „Jestem Artystą”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna Język Angielski z Technologią Informacyjną „Zaprogramowani na językowy sukces”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Innowacja Pedagogiczna z Języka Angielskiego i Niemieckiego 2018/2019 od klasy siódmej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją

This is a sticky post! continue reading?

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 – terminy

Zarządzenie nr 30/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2018 r. (klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce, powstałych z przekształcenia publicznych gimnazjów)

Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2018 r. (szkoły podstawowe)

Nowe informacje znajdują się w zakładce Inne > Rekrutacja ponadgimnazjalna 2018. Zapraszamy do zapoznania się:)

This is a sticky post! continue reading?

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Czytaj cały tekst >>

This is a sticky post! continue reading?

Dzień Świadomości Autyzmu

Dnia 24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Świadomości Autyzmu, który miał na celu podniesienie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na na ten temat. Uczniowie podczas krótkiego przekazu dowiedzieli się czym jest autyzm. Z okazji tego dnia zorganizowany został konkurs plastyczny na ciekawy plakaty pt. „Zrozumieć autyzm”, a prace można było podziwiać na tablicy znajdującej się przy świetlicy szkolnej. Na znak solidarności z autystami w szkole zorganizowano akcję „Na niebiesko dla autyzmu”. W ten oto sposób solidaryzowaliśmy się z osobami dotkniętymi autyzmem.a przedstawiciele klas, młodsi uczniowie na czele z Panią dyrektor zebrali się na boisku szkolnym, aby puścić balony w niebo.

Konkurs fotograficzny „Największe dzieła literatury anglojęzycznej”

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Największe dzieła literatury anglojęzycznej” (regulamin) organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Siedlcach przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Siedlcach.
Jest to konkurs, w którym:
1. reprezentacja danej klasy bądź uczniów z różnych klas (maksymalnie 3 osoby) ma za zadanie przygotować prezentację przestrzenną – na podstawie fotosu/zdjęcia z filmu, ilustracji z książki – wcześniej wybranej, charakterystycznej sceny z literatury anglojęzycznej, a następnie uwiecznić ją na zdjęciu (format jpg).
2. zadanie uczniów polega na jak najwierniejszym odtworzeniu sceny
3. uczniowie wraz ze swoim zdjęciem konkursowym załączają fotos z filmu bądź ilustrację z książki dla porównania
4. załączają również informacje dotyczące wykonanego zdjęcia: nazwę utworu literackiego i nazwisko jego twórcy, nazwę (np. imię, nazwisko) postaci ukazanych na zdjęciu, krótki opis przedstawionej sceny (w jęz. polskim i angielskim, maksymalnie 10 zdań) oraz imiona i nazwiska uczniów, którzy przygotowali scenę ukazaną na fotografii.
Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłaszać nauczycielom języka angielskiego bądź osobiście lub poprzez librus do organizatorów: p. Katarzyny Lichograj, p. Kingi Parol oraz p. Elwiry Markowskiej do 30 kwietnia.
Prace konkursowe uczniowie mogą przesyłać do 21 maja.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Koszykarki z brązowymi medalami!

W dniu 13.03.2018 koszykarki naszej szkoły stanęły na najniższym stopniu podium podczas rozgrywanego w Sokołowie Podlaskim turnieju finału regionu. W meczu półfinałowym spotkaliśmy się z zespołem ZS Salezjanki Sokołów Podlaski i po wyrównanym meczu niestety przegraliśmy 35:42. O trzecie miejsce rywalizowaliśmy z zespołem SP Pruszyn. Choć cały mecz przebiegał pod nasze dyktando to w końcówce dziewczyny z Pruszyna zbliżyły się na niebezpieczną różnicę trzech punktów (35:32) ale ostateczny wynik brzmiał 40:34 dla naszych koszykarek i to wróciły z brązowymi medalami.
W skład reprezentacji szkoły wchodziły uczennice klas sportowych:
III c – Julia Nowak, Julia Izdebska, Laura Bazylczuk, III f – Olga Stawska
II c – Aleksandra Mućko, Michalina Moszyńska, Justyna Szczygielska, Klaudia Rombel, Emilia Adamowicz, Małgorzata Murawska, Aleksandra Smulikowska, Oliwia Rudnik, Łyś Julita
VII c – Maja Olczak, Maja Soszyńska
Gratulacje !

78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W tym roku mija 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Tą nazwą określa się  mord dokonany na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, których po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. wzięto do niewoli. Decyzję o ich wymordowaniu podjęto 5 marca 1940 r. Na jej mocy zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach na wschodnich terenach Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Radzieckiego. Egzekucji dokonała radziecka policja polityczna NKWD.
Wśród zabitych znaleźli się oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.
Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa oraz w innych nieznanych miejscach.
Pierwszy raz o Zbrodni Katyńskiej zaczęto mówić w kwietniu 1943 r., kiedy stacjonująca w rejonie Smoleńska armia niemiecka odkryła cmentarzysko w lesie katyńskim. Próba wyjaśnienia okoliczności mordu doprowadziła do zerwania stosunków przez ZSRR z Rządem Polskim na Uchodźstwie działającym w Londynie, a władze radzieckie próbowały obarczyć winą za tę zbrodnię Niemców.
Sprawa katyńska była jedną z najściślej strzeżonych tajemnic ZSRR, a do osądzenia winnych za tę zbrodnię nigdy nie doszło. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku podczas wizyty prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, Michaił Gorbaczow, wtedy prezydent ZSRR,  przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD, oficjalnie uznając mord katyński za zbrodnię okresu stalinizmu.

Wielkie Igrzyska Ekologiczne z ZUO

W dniach 10 – 13 kwietnia 2018 r. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu w Siedlcach odbyły się Wielkie Igrzyska Ekologiczne z Zakładem Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Naszą szkołę reprezentowały  drużyny z klas: 1a, 4a, 4b, 7a, 7c oraz 2a, 3c i 3f. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej, w której uczniowie odpowiadali na pytania  teoretyczne oraz trzech konkurencji sprawnościowych. Z przyjemnością informujemy, że III miejsce  w kategorii klas VI-VII SP w Igrzyskach zajęła drużyna z klasy 7c w składzie:  Maja Olczak, Maja Soszyńska, Krystian Potera i Damian Składanowski.  Uczniowie wygrali atrakcyjną nagrodę – 4 dniową wycieczkę do Krakowa w dniach 23-26 kwietnia. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Więcej informacji o Igrzyskach znajdziecie tutaj.

Najlepsza w całej Diecezji Siedleckiej!

11 kwietnia 2018 roku w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Literackiego w 200. Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej. Organizatorem Konkursu był Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej a współorganizatorami byli: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej, Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach.
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda – Ordynariusz Siedlecki.
Spośród 102 finalistów z klas gimazjalnych z całej diecezji komisja wybrała laureatów – autorów trzech najwyżej ocenionych prac. I miejsce w finale konkursu zdobyła Maja Michalak z klasy IIa z naszej szkoły. Jej esej nt. „Naśladujmy ich odwagę – Błogosławieni Męczennicy z Pratulina wzorem niezachwianej wiary” zachwycił jurorów.
Nagrodę (tablet) i dyplom zwyciężczyni konkursu wręczyli Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, wicedyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego ks. kan. Paweł Kindracki oraz dyrektor SCDiDN Urszula Wyrzykowska – Dudek.
Mai serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marina Winogradowa

Egzamin gimnazjalny 2018

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 roku odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.
Uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych.
Egzaminy:
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 (90 minut)*
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu matematyki – godz. 11.00 (90 minut)*
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9.00 (60 minut)*
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 (60 minut)*
*Czas trwania egzaminu u uczniów z dostosowaniami może być odpowiednio wydłużony.
Informacje o egzaminie znajdziecie w zakładce Inne – Egzamin 2018
Uczniowie klasy I, IV. VII oraz II gimnazjalnych mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach egzaminów nie będą wydawane obiady.
Świetlica będzie czynna w godzinach od 7.30 do 16.30 wg planu:

Dyżury w świetlicy

Dzień tygodnia Godziny Nauczyciel
Środa 7.30 – 9.00 p. Kępa
9.00 – 12.30 p. Bazylczuk
12.30 – 16.30 p. Kowalczyk
Czwartek 7.30 – 11.30 p. Bazylczuk
11.30 – 16.30 p. Rudnicka
Piątek 7.30 – 11.30 p. Bazylczuk
11.30 – 16.30 p. Rudnicka