77. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W tym roku mija 77. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Tą nazwą określa się  mord dokonany na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, których po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. wzięto do niewoli. Decyzję o ich wymordowaniu podjęto 5 marca 1940 r. Na jej mocy zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach na wschodnich terenach Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Radzieckiego. Egzekucji dokonała radziecka policja polityczna NKWD.
Wśród zabitych znaleźli się oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.
Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa oraz w innych nieznanych miejscach.
Pierwszy raz o Zbrodni Katyńskiej zaczęto mówić w kwietniu 1943 r., kiedy stacjonująca w rejonie Smoleńska armia niemiecka odkryła cmentarzysko w lesie katyńskim. Próba wyjaśnienia okoliczności mordu doprowadziła do zerwania stosunków przez ZSRR z Rządem Polskim na Uchodźstwie działającym w Londynie, a władze radzieckie próbowały obarczyć winą za tę zbrodnię Niemców.
Sprawa katyńska była jedną z najściślej strzeżonych tajemnic ZSRR, a do osądzenia winnych za tę zbrodnię nigdy nie doszło. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku podczas wizyty prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, Michaił Gorbaczow, wtedy prezydent ZSRR,  przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD, oficjalnie uznając mord katyński za zbrodnię okresu stalinizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content