226. rocznica ogłoszenia Konstytucji 3 Maja

Maj-rocznica pięknych serc!
Maj-rocznica wielkich myśli!
Tym, co dawno przeminęli,
hołd składają ci, co przyszli.
Michał Arct

28 kwietnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 226. rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą, która regulowała podstawowe problemy społeczno- polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia zapisane w dokumencie były doniosłe na miarę epoki. Ustawa zasadnicza obowiązywała 14 miesięcy. Targowiczanie przy pomocy Rosji doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793 roku nastąpił kolejny rozbiór  Polski. O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat. Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wewnętrznej siły narodu polskiego. W akademii, przypominającej te ważne chwile dla Rzeczypospolitej, wystąpili uczniowie z klasy 2b i 3c. Polskie pieśni patriotyczne wykonał chór szkolny pod kierunkiem p. Elżbiety Chachaj. Dekorację wykonały panie: Aneta Tomaszewska i Agnieszka Tomczyk-Gajewska. a akademię przygotowali nauczyciele: p. Jolanta Batok i p. Sławomir Strus.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły – p. Magdalena Olszewska-Silna i wicedyrektor szkoły – p. Jadwiga Chomacka wręczyły podziękowania dla rodziców uczniów, którzy otrzymali Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content