Warsztaty ekologiczne w Woli Suchożebrskiej

25.05.2017 klasa 3a pod opieką p. K. Ozdoby i p. Anny Nowak uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Woli Suchożebrskiej. Warsztaty połączone były ze zwiedzaniem składowiska odpadów. Uczniowie mogli zobaczyć co dzieję się z odpadami zmieszanymi i segregowanymi po opuszczeniu murów naszych mieszkań i domów. Wszyscy utrwalili sobie zasady segregacji i uświadomili, jaki jest cel tych działań. Zakład w Woli Suchożebrskiej posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). To znaczy, że jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content