Jubileuszowy Festiwal Projektów Edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu,
powinien unikać smutnych nastrojów
i zachowywać radosny umysł.
Leonardo da Vinci

24 maja 2017 r.  odbył się V Festiwal Projektów Edukacyjnych. Jubileuszowy festiwal był okazją do wspomnień, które choć minione,  na zawsze pozostały w pamięci społeczności szkolnej. Przez pięć lat, podczas festiwalowych pokazów, poznaliśmy kulturę wielu narodów świata, dowiedzieliśmy się, dlaczego lata samolot, degustowaliśmy potrawy charakterystyczne dla różnych państw.
W środę, 24 maja, podsumowaliśmy kilka dużych przedsięwzięć przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym w naszym gimnazjum. Pierwsze z nich to projekty edukacyjne klas drugich, kolejne to finał Projektu Fundacji dla Polski „Młodzież i Filantropia”, Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie i projektu „Trzymaj Formę”. W tym dniu wszyscy uczniowie klas drugich prezentowali w salach lekcyjnych swoje projekty edukacyjne. Pracę nad nimi rozpoczęli już w październiku 2016. Drugoklasiści, podzieleni na 29 grup projektowych, pracowali do maja nad wybranymi tematami pod kierunkiem nauczycieli. Wyniki ich pracy w formie prezentacji multimedialnych, scenek, plakatów, albumów, filmów oglądali i oceniali w poszczególnych klasach uczniowie klas pierwszych i trzecich. Trzy najciekawsze projekty zostały nagrodzone i zaprezentowane w sali gimnastycznej. W kategorii chemia najlepszy projekt – „Ściśle fajne – magia w chemii” przygotowali uczniowie klasy IIb,  którzy pracowali nad pokazami chemicznymi. W kategorii geografia zwyciężył projekt uczennic klasy IIe „Nihao – poznaj nas lepiej – charakterystyka Chin”, zaś w kategorii fizyka  zwycięstwem cieszyły się uczennice klasy IIa, z którymi publiczność odkrywała nowy smak fizyki i obejrzała projekt „Zabawa z fizyką”.
W bieżącym roku szkolnym realizowany był również projekt Fundacji dla Polski „Młodzież i Filantropia”. W pracę nad nim zaangażowali się uczniowie z klasy Ia, IIIa i IIIe  Podczas  Wielkiego Finału  przedstawili działalność następujących organizacji: Fundacji Żółty Latawiec, Stowarzyszenia „Amicus”,  Stowarzyszenia Hefajstos,  Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Mgiełka” i Fundację Leny Grochowskiej. Jury za najlepiej przygotowaną prezentację uznało pracę uczniów z klasy IIIe na temat Fundacji „Żółty Latawiec”.
Drugą część uroczystości stanowiło podsumowanie Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie. Wzięły w nim udział w różnych formach wszystkie klasy gimnazjum. Pierwszoklasiści zajmowali się szkodliwością działania nikotyny, klasy drugie– alkoholu, trzecioklasiści natomiast poznawali negatywne skutki działania narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Uczniowie w ramach realizacji projektu pisali przemówienia, układali teksty piosenek i scenariusze scenek teatralnych, tworzyli prezentacje multimedialne i krótkie filmy, wykonywali plakaty propagujące zdrowy styl życia.
W gimnazjum od września 2016 roku realizowany był również projekt Trzymaj Formę. Organizatorem tego programu jest główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności. Tegoroczna  edycja przebiegała pod hasłem „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”. Uczniowie w ramach tego projektu przygotowali stoisko ze zdrową żywnością i wykonali plakaty w języku polskim, niemieckim i angielskim, które publiczność mogła oglądać w sali gimnastycznej. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sportowe, do których młodzież przygotował nauczyciel wychowania fizycznego – pan Paweł Kuligowski i występ zespołu tanecznego Silence – opiekun pani Agnieszka Tomczyk- Gajewska. Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Projekt festiwalu jako, imprezy środowiskowej, jest pomysłem pani dyrektor- Magdaleny  Olszewskiej-Silnej. W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum. Nie zabrakło gości specjalnych, a wśród nich na festiwalową galę przybyli: pan Arkadiusz Mazurkiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, pani Jadwiga Zgorzałek- dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, pani Agnieszka Borkowska- dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi, pani Anna Pawlusiewicz z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, pani Barbara Mileszczyk – Prezesa Koła Ekologicznego „Podlasie”, nadleśniczy Jerzy Osiak reprezentujący Nadleśnictwo Siedlce, pani Sylwia Świderska z Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, pani Anna Ositek z firmy AGMAR, pan Arkadiusz Kadej-  przedstawiciel Rady Rodziców, rodzice uczniów klas drugich i siedleckie media. Tegoroczny festiwal  Dyrektor szkoły zakończyła słowami: Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo, dlatego pamiętajmy, że musimy o nie dbać, szanować je i doceniać.
Organizatorzy uroczystości dziękują sponsorom nagród: Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, firmie AGROFRUCT – producentowi przetworów owocowo-warzywnych,  dyrektorowi Zakładu Utylizacji Odpadów i firmie AGMAR-  dostawcy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych. Koordynatorem  przedsięwzięcia była pani Agnieszka Karpińska – nauczycielka historii, pani Anna Nowak- nauczycielka biologii i pani Urszula Borkowska – nauczycielka chemii. Dekorację w sali  gimnastycznej wykonały panie: Bożena Prachnio, Ewa Sławińska, Aneta Tomaszewska i Agnieszka Tomczyk-Gajewska, projekt i wykonanie dyplomów dla laureatów konkursów – wicedyrektor szkoły – pani Jadwiga Chomacka, pomoc w opracowaniu scenariusza uroczystości- pani Jolanta Batok. Nad nagłośnieniem czuwał pan Andrzej Wojtowicz i uczniowie klasy Ib i IIIf. Dokumentacja fotograficzna-  pani Monika Walęcka, a organizacja widowni – pan Mirosław Filimoniuk i pan Ireneusz Dyć.
Uczniowie dziękują pani dyrektor – Magdalenie Olszewskiej- Silnej, nauczycielom przedmiotowcom, bibliotekarzom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu V Festiwalu Projektów Edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach, gdyż udział w projekcie jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content