Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień KEN jak co roku był okazją do składania życzeń i wspólnego przeżywania miłych chwil. Akademii, która odbyła się dnia 13.10.2011, w części oficjalnej przyświecała myśl E. Orzeszkowej  „Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie, prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich„. Podczas uroczystości głos zabrali – pani dyrektor Magdalena Olszewska-Silna, przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Kordecki oraz przedstawiciele młodzieży. W części artystycznej chórzyści i aktorzy szkolnego koła teatralnego bawili widzów piosenkami oraz humorystycznymi inscenizacjami z życia szkoły.

Nad całością czuwały – p. Ewa Wysocka, p. Katarzyna Niedziółka, p. Małgorzata Rudnicka.

14 października był dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

zdjęcia z akademii

Skip to content