Dotacja celowa

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
Pragnę przypomnieć, że w roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej, jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum.
W związku z reformą systemu oświaty, w tym zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego, w roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum.
Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum.
Dotacja celowa nie obejmuje podręcznika do religii, dlatego proszę o indywidualny zakup podręcznika oraz kart pracy dla ucznia (kl. I), podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń (kl. IV).

zapoznaj się z całością tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content