Projekt „Język angielski kluczem do sukcesu” w naszej szkole

Już po raz kolejny w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – nauczyciele SP nr 1 im. KEN w Siedlcach uczestniczyli w zagranicznych szkoleniach dla kadry pedagogicznej.
Aby móc jak najefektywniej wykorzystać czas podczas zajęć za granicą nauczyciele przygotowali się do wyjazdów biorąc, między innymi, udział w zajęciach warsztatowych z języka angielskiego przeprowadzonych na terenie szkoły przez wykwalifikowanego lektora Centrum Językowego Broadway podczas których uczestnicy mieli okazję na odświeżenie swoich umiejętności językowych oraz przygotowanie się do prowadzenia konwersacji w sytuacjach życiowych. Ponadto nauczyciele wzięli udział w szkoleniach kulturowych, które przybliżyły uczestnikom projektu informacje dotyczące położenia geograficznego, historii, kultury i zwyczajów dwujęzycznej Malty oraz Zjednoczonego Królestwa.
W okresie wakacji nauczyciele języków obcych, matematyki, fizyki, chemii oraz wychowania fizycznego wzięli udział w szkoleniach metodycznych i językowych w St Julian’s na Malcie oraz w Exeter w Zjednoczonym Królestwie.
Nabyte podczas szkoleń umiejętności uczestnicy wykorzystają podczas prowadzenia lekcji jak również zajęć dodatkowych. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania oraz podnosić swoje umiejętności językowe, między innymi, w kole teatralnym (spektakle w języku angielskim wystawiane są na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce), zajęciach otwartych promujących zdrowy styl życia, w kole fizycznym oraz chemicznym (uczniowie będą przeprowadzać doświadczenia opisując je w języku angielskim, przygotowywać anglojęzyczne prezentacje o słynnych chemikach i fizykach, krzyżówki chemiczne, tematyczne prezentacje multimedialne). Zorganizowane zostaną również warsztaty językowo – kulturowe dla uczniów, którzy będą chcieli zwiększyć swoje kompetencje językowe jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
Ponadto, w ramach poszerzania wymiaru europejskiego naszej szkoły, nauczyciele zamierzają podjąć współpracę projektową w programie eTwinning realizując anglojęzyczne projekty z chemii, fizyki, wychowania fizycznego oraz plastyki.
Wszystkich uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w wyżej opisanych zajęciach zapraszamy do kontaktu z nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na blogu projektu na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content