Debata poświęcona tolerancji, stereotypom, …

Dnia 29 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole debata poświęcona: tolerancji, stereotypom, cyberprzemocy i podejściu do ludzi starych, samotnych i chorych. Inicjatorką dyskusji wewnątrzszkolnej była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Leszczyńska. Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum przygotowali plakaty, mapy mentalne i prowadzili żywą dyskusję na tematy ważne i aktualne w naszej szkole. Zostały podjęte zobowiązania, co do poprawy własnego wizerunku i zacieśniania współpracy pomiędzy uczniami w celu poprawy relacji koleżeńskich. Zgromadzeni na debacie wykazali się wiedzą ogólną i taką, która oparta jest na badaniach i sondażach. Wymiana poglądów odbywała się w sposób kulturalny i rzeczowy. Musimy przyznać, że brakuje nam takich spotkań, które uczą konstruktywnego myślenia i pozwalają na wyrażenie własnych opinii. Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy za uwagę i poświęcony czas.

Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content