Certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zdobyła tytuł poświadczony certyfikatem „Szkolny Klub Wolontariatu”. Był to ogólnopolski konkurs organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W ramach tego projektu od października 2017 r. do lutego 2018 r. wolontariusze wraz z opiekunami zrealizowali 10 konkursowych zadań. Były to:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Liczba uczniów w szkole – 418
Liczba klas – 18
Liczba przeprowadzonych debat – 3
Liczba uczestników debat- 42
Ocena wartości debat, wnioski:
We wrześniu i październiku podczas trzech pierwszych zebrań Szkolnego Klubu Wolontariatu, w których uczestniczyło ponad 40 osób, opiekunowie przedstawili cele i zadania tej organizacji. Uczniowie zapoznani zostali z obowiązkami wolontariusza i zapisem ze Statutu szkoły dotyczącego wolontariatu. Wspólnie opracowany został plan pracy na rok szkolny 2017/18.Uczniowie debatowali na temat korzyści jakie przynosi praca w naszym klubie. Planując konkretne akcje zastanawiali się razem, jakim instytucjom, fundacjom czy konkretnym osobom można pomagać. Mini debaty przeprowadzone zostały również w klasach IV, gdzie wychowawcy uświadamiali nowo przybyłym do naszej szkoły uczniom, że warto nieść bezinteresowną pomoc innym osobom.
W wyniku tych spotkań w pracach naszej organizacji czynnie i systematycznie działa ponad 40 osób.

Zadanie 2.
Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie.
Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia
Promocja idei wolontariatu odbywa się w naszej szkole w sposób bardzo praktyczny, czyli poprzez konkretne akcje charytatywne. Opisywane są one potem i przedstawiane na stronie internetowej szkoły a nawet w lokalnych mediach.
9 listopada w związku z obchodami Dnia Świętego Marcina, patrona ubogich wolontariat zorganizował sprzedaż tradycyjnych rogali marcińskich. Chcieliśmy działaniem tym pokazać uczniom działalność naszego klubu. W tym roku udało się zebrać 340 złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na program Fundacji Być Bardziej Dzwonek na obiad. Celem akcji jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom.
W lutym zorganizowano sprzedaż ciastek walentynkowych i Dzień Tosta, z których udało się zebrać prawie 800 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację dwuletniego brata naszej uczennicy.
 Dzięki takim działaniom nie tylko pomagamy konkretnym osobom, ale uczymy uczniów wrażliwości i empatii dla osób chorych czy ubogich.

Zadanie 3.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie.
Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia
Jednym z zadań było przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt.  „Pomocna dłoń”. Opracowano regulamin szkolnego konkursu plastycznego, w którym mogli wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły Przyznano trzy nagrody. Uczniowie dzięki konkursowi jeszcze bardziej zainteresowali się pracą w naszym klubie.
 
Zadanie 4.
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Wnioski, ocena zadania, uwagi
Udział w zbiórce żywności.
W dniach od 29 i 30 września 2017 odbyła się sklepach spożywczych w Siedlcach Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności.
Zbiórce dodatkową wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurują uczniowie, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do i podarowania choćby jednego produktu. Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się dożywaniem. W akcji tej jak co roku udział wzięli również nasi wolontariusze. Tym razem było tylu chętnych (ponad 20 osób) do pomocy innym, że zbieraliśmy żywność w aż 2 sklepach.
W zamian za pomoc Bank Żywności przekazał naszej szkole część zebranych towarów, z których powstały paczki żywnościowe dla najuboższych uczniów naszej szkoły. Jak co roku dostało je 20 rodzin.
Obchody Światowego Dnia Żywności.
 17 października z okazji Światowego Dnia Żywności, w Siedlcach odbył się happening zachęcający do rozsądnych zakupów i niewyrzucania jedzenia. W uroczystości tej uczestniczyli też uczniowie naszej szkoły. Szkoła nasza w nagrodę za długoletnią współpracę otrzymała certyfikat „Ratownika Żywności”.
Organizatorem wydarzenia był Bank Żywności w Siedlcach. Patronat honorowy sprawował prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski. W inicjatywie wzięła udział ponad setka dzieci i młodzieży, m.in. z Siedlec, Żelkowa, Rudy Talubskiej, czy Michałówki. Hasłem happeningu było „Szkoła niemarnowania jedzenia”.
Pomoc Amelce
W dniach 20 i 21 grudnia Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski zorganizowali sprzedaż stroików świątecznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły oraz dekoracji świątecznych przygotowanych przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Tym razem pomoc skierowana była do Amelki, która urodziła się z brakiem kości piszczelowych w obu nóżkach. Udało nam się zebrać 402 zł. Przekazane pieniądze zasilą konto fundacji, która sfinansuje kosztowne operacje w Paley Institute na Florydzie.
W wyniku tych działań wolontariusze oprócz konkretnej pomocy zapoznali się z działalnością tych dwóch organizacji pozarządowych.

Zadanie 5.
Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie informacji, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:.
Wnioski, ocena zadania, uwagi
W tym ważnym dla naszego klubu dniu wygłoszona została przez wolontariuszy audycja przez szkolny radiowęzeł uświadamiająca wszystkim uczniom jak ważna i potrzebna jest bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka. Następnie podane zostały wyniki konkursu na logo naszej organizacji. Dzień wolontariusza zakończył się spotkaniem wszystkich członków klubu z opiekunami, gdzie, dyplomami nagrodzeni zostali najbardziej zaangażowani uczniowie.
Cała społeczność szkolna dowiedziała się o obchodach tego dnia, klub zyskał logo, którym od tej pory będzie się posługiwał.

Zadanie 6.
Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Wnioski, ocena zadania, uwagi
24 listopada   36 wolontariuszy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Marzycielska Poczta, która polegała na pisaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.   Wolontariusze korzystali ze strony MarzycielskaPoczta.pl, gdzie prezentowane są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. W profilach można odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy krótką biografię. Akcja ta została zaprezentowana również w materiale filmowym o szkole przez lokalną telewizję TV Wschód.
16 października 2017 roku Młodzieżowy Wolontariat zorganizował odbywającą się od kilku lat akcję „Papieskie kremówki”. Wzięło w niej udział 15 klas naszej szkoły. Uczniowie samodzielnie upiekli ogromną ilość ciast, ciasteczek, muffinek i innych słodkości. Następnie sprzedawali je na korytarzu innym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom zaproszonym na tę uroczystość.  W sumie zebrano 902 złote i 12 groszy. Pieniądze te zostaną przekazane dla ogólnopolskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga młodzieży zdolnej, ale ubogiej.
W obydwie akcje zaangażowała się bardzo duża grupa wolontariuszy.
 
Zadanie 7:
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Wnioski, ocena zadania, uwagi
Najczęstszą formą literacką wybieraną przez uczniów był wiersz. Najciekawsze okazały się prace gimnazjalistów. Zostaną one zamieszczone w szkolnej gazetce.

Zadanie 8
Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali prezentację multimedialną, która przedstawia ideę działania wolontariatu, przedstawia nasze ważniejsze akcje i osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach.
Prezentacja ta została przedstawiona we wszystkich klasach przez wychowawców. Dzięki temu zapoznaliśmy nowo przybyłych uczniów klas I, IV i VIII z działalnością naszego klubu. Po lekcjach tych zwiększyła się jeszcze liczba uczniów chcących zostać wolontariuszami.

Zadanie 9
Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Wnioski, ocena zadania, uwagi
Akcja samopomocy dla uczniów ze świetlicy.
Wolontariuszki z klas gimnazjalnych regularnie w godzinach popołudniowych odwiedzają dzieci z klas młodszych przebywające na świetlicy. Organizują im wspólne zabawy, grają w gry dydaktyczne oraz czytają bajki.
Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród gimnazjalistów, którzy otaczają opieką nowo przybyłe do naszej szkoły dzieci z klasy I i IV.
 
Zadanie 10
Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Wykonanie:
Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.
W lutym w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach przeprowadzono ankietę na temat: „Czy warto pomagać?”. Ankieta składała się z sześciu pytań.
Na pierwsze pytanie Czy warto pomagać i dlaczego? 100% ankietowanych odpowiedziało TAK, ponieważ dzięki temu ludzie mogą stać się szczęśliwsi, a ich życie może zmienić się na lepsze. Ofiarując komuś swoja pomoc otrzymujemy w zamian czyjąś radość. Każdy może znaleźć się kiedyś w sytuacji, w której będzie potrzebował pomocy, a wszyscy zasługują na okazanie dobroci i życzliwości. Uczniowie uważają także, że pomaganie daje poczucie samospełnienia i poczucie satysfakcji z tego, że robi się coś dobrego dla innych.
Drugie pytanie dotyczyło oceny pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Wszyscy badani oceniają pozytywnie te działania, ponieważ wszystkie zaplanowane akcje są dobrze zorganizowane. Ankietowani uważają także, że w naszej szkole jest bardzo dużo form pomocy najbardziej potrzebującym. Różne formy pomocy umożliwiają uczniom udział w różnych zadaniach, dzięki którym czują się potrzebni i spełnieni.
Na pytanie „Czym Twoim zadaniem zajmuje się szkolny Klub Wolontariatu”, wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że przeprowadza zbiórki żywności i pieniędzy. 76% badanych zauważyło, że szkolny wolontariat sprzedaje własnoręcznie przygotowane potrawy z przeznaczeniem na cele charytatywne oraz pomaga schronisku dla zwierząt. 60 % ankietowanych stwierdziła, że wolontariat organizuje paczki przedświąteczne dla najuboższych uczniów szkoły, zaś 75%. Niecałe 40% uczniów podkreśliło, że wolontariat prowadzi zbiórkę odzieży. Uczniowie podali także kilka innych propozycji form pomocy potrzebującym: organizowanie przedstawień dla dzieci z domu dziecka, organizowanie pomocy w nauce dla uczniów naszej szkoły, zwiększenie pomocy dla schroniskom dla zwierząt, pomoc chorym, zbiórki pieniędzy na wycieczki dla najuboższych uczniów naszej szkoły.
83% uczniów powiedziało także, że dzięki Szkolnemu Klubowi Wolontariatu ma szansę pomagać potrzebującym i daje im to satysfakcję. Poza tym, dzięki działaniom w tej organizacji uczą się odpowiedzialności i czują się potrzebni.  Prawie wszyscy ankietowani brali udział w akcjach organizowanych przez szkolny wolontariat wymieniając:
Pisanie listów i wierszy dla chorych dzieci
Montowanie filmów i robienie zdjęć z każdej akcji charytatywnej
Sprzedaż ciastek, pączków i tostów
Przygotowywanie plakatów
Przedświąteczne zbiórki żywności
Zbiórki żywności dla schroniska
Akcja „Kup pan szczotkę”

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:
opis szkolnej debaty, opis i film z Dnia Św. Marcina, opis sprzedaży ciastek walentynkowych i Dnia Tosta oraz zdjęcia, regulamin konkursu plastycznego i literackiego, zdjęcia prac, prace literackie, opis Zbiórki Żywności oraz zdjęcia, opis obchodów Światowego Dnia Żywności oraz zdjęcia, opis Zbiórki dla Amelki oraz zdjęcia, opis Dnia Wolontariusza, regulamin konkursu na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu, logo Szkolnego Klubu Wolontariatu, opis akcji Marzycielska Poczta oraz zdjęcia i link do audycji w lokalnej telewizji, opis akcji Papieskie kremówki, zdjęcia z akcji oraz film, prezentacja na temat wolontariatu, opis akcji Poczytaj mi kolego i zdjęcia, ankieta Czy warto pomagać i jej wyniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content