Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 1

Obowiązek informacyjny w procesie naboru do placówek oświatowych

Szanowni Państwo,
Informujemy, że do klasy I będzie się odbywała rekrutacja elektroniczna na stronie:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl
Rejestracja kandydatów rozpocznie się 7 maja 2018 r. od godz. 8.00, zakończy 18 maja 2018 r. o godzinie 15.00.
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 obejmuje następujące ulice:
Berka Joselewicza, Biskupa Ignacego Świrskiego, Błonie, Bohaterów Getta, Elizy Orzeszkowej, Esperanto, Floriańska (nieparzyste od 1 do 31; parzyste od 2 do 14), Generała Józefa Bema (nieparzyste od 1 do 25; parzyste od 2 do 22), Generała Władysława Andersa, Gospodarcza, Jana Kochanowskiego, Józefa Piłsudskiego (nieparzyste od 1 do 45; parzyste od 2 do 68), Katedralna (nieparzyste od 1 do 7; parzyste od 2 do 14), Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste od 1 do 45; parzyste od 2 do 24), Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księdza Jana Niedziałka, Mała, Mieczysława Asłanowicza, Młynarska (nieparzyste nr 19, parzyste od 18 do 28), Mylna, Nauczycielska, Niecała, Prymasa Stefana Wyszyńskiego (parzyste), Pusta, Sądowa, Stanisława Konarskiego, Starowiejska (nieparzyste od 1 do 15; parzyste od 2 do 22), Szaloma Asza, Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wiatraczna, Wojskowa.
Kandydaci z obwodu szkoły muszą się zarejestrować na stronie i uzupełnić wymagane dane, wydrukować formularz i złożyć go w szkole.
Kandydaci spoza obwodu muszą się zarejestrować na stronie, uzupełnić wymagane dane, wydrukować formularz i złożyć go w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym najpóźniej do 18 maja 2018 r. do godziny 15.00.
Kandydaci do klasy sportowej muszą przystąpić do testu sprawnościowego i go zaliczyć.
Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się 12 maja (sobota) o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.

UWAGA: Kandydaci z obwodu do klasy sportowej powinni wybrać opcję:
Zgłaszam dziecko do rekrutacji poza obwodem.
Nie należy wybierać opcji: Zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej.
Pozwoli to wybrać klasę sportową. Miejsce w szkole jest zagwarantowane z mocy prawa, jeśli dziecko nie zaliczy testu sprawnościowego.

Kandydaci z obwodu szkoły, jak też spoza obwodu składają OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE MIASTA. Plik jest do pobrania na stronie do rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content