Obchody Roku Czesława Miłosza w Siedlcach

18 listopada 2011 r. w godz. 13.30-16.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  pod patronatem  Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. SPOTKANIA Z WIERSZAMI – OBCHODY ROKU CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEDLCACH. W czasie konferencji organizatorzy dokonali podsumowania wyników konkursów organizowanych w siedleckich szkołach. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki.

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na plakat z okazji Roku Czesława Miłosza I miejsce zajęła Marta Kandyba z kl. III b, a II miejsce – Agata Dobosz z klasy III a. Uczennice do konkursu przygotowała p. Bożena Prachnio.

W Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim II miejsce przypadło Joannie Barcińskiej z kl. III a. Do recytacji uczennicę przygotowała p. Jadwiga Chomacka.

Zespół w składzie: Agnieszka Jóźwik z kl. IIb, Adrianna Sarnowiec z kl. IIe i Patrycja Kucharek z kl. Ib otrzymał wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poezji piewanej Czesława Miłosza. Opiekę nad zespołem sprawowała p. Anna Wyrzykowska.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

 

Skip to content