Klasy 2a i 2b po raz kolejny uczestniczyły w warsztatach z architektem

W ramach Programu Edukacji Architektonicznej przygotowanej przez Narodowe Centrum Kultury uczniowie klasy 2a i 2b po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach z architektem. Celem programu Archi- Przygody jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznej, rozumienie w jaki sposób można tworzyć krajobraz kultury. Podczas spaceru uczniowie badali Park Aleksandria. Architekt zadawał pytania dotyczące koloru, kształtów, materiałów przyrodniczych, wrażeń słuchowych i węchowych i przede wszystkim historii związanej z Parkiem Aleksandria. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można dokumentować informacje na temat danego miejsca (dzieci mogły notować lub rysować oraz zbierać „skarby”). Po powrocie do klasy rysowały zbadane miejsce, które zaprezentowały całej klasie. Zajęcia rozbudziły ciekawość najbliższego otoczenie i pozwoliły na utożsamienie się ze swoim miejscem w otaczającej przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content