Tegoroczne Święto Partona Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej już za nami

15 października 2018r. uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM została odprawiona Msza Święta dla całej społeczności szkolnej. Następnie o godz. 11.15 w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczęła się akademia. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Olszewska- Silna, która powitała przybyłych gości : p. Ewę Łyś – Przewodniczącą Rady Rodziców i p. Arkadiusza Kadeja – zastępcę Przewodniczącej. Następnie, Pani Dyrektor podkreśliła, że Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy tworzą społeczność szkolną i mają na nią wpływ – zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dlatego uczniom życzyła zapału do zdobywania wiedzy, wytrwałości w nabywaniu nowych umiejętności i radości z dorastania. Nauczycielom, wychowawcom i pedagogom – serdecznie podziękowała za wychowawczy i dydaktyczny trud. Na koniec wszystkim pracownikom szkoły, nie tylko nauczycielom, życzyła cierpliwości i radości płynącej z codziennej pracy z dziećmi oraz tego, aby służba dzieciom i całemu środowisku oraz rodziła wiele dobrych owoców. Kolejną osobą, która zabrała głos, była Przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Ewa Łyś wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła serdeczne życzenia. Potem, w imieniu Samorządu Uczniowskiego, wystapił Przewodniczący- Piotr Kadej.
Tradycją stało się już, że w tym uroczystym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Pani Dyrektor poinformowała , że Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymują: p. Elżbieta Kołtuniak i p. Bożena Prachnio, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – p. Agnieszka Karpińska.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały odznaczone – p. Jolanta Hardej, p. Małgorzata Olczak, p. Ewa Sławińska oraz p. Mirosław Filimoniuk.
Dyrektor Szkoły szczególnie pogratulowała nauczycielom, którzy zostali uhonorowani nagrodami: Nagrodą Kuratora -p. Agnieszka Karpińska, Nagrodami Prezydenta Miasta Siedlce – p. Małgorzata Olczak i p. Weronika Paczuska.
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Jolanta Batok, p.Ewa Bazylczuk, p. Urszula Borkowska, p. Julita Byczyńska-Kozioł, p.Jadwiga Chomacka, p. Mirosław Filimoniuk, p. p.Elżbieta Kołtuniak, p.Katarzyna Manuszewska, p. Katarzyna Niedziółka, p.Anna Nowak, p. Bożena Prachnio, p.Małgorzata Rudnicka, p.Aneta Tomaszewska, p.Marina Winogradowa, p.Ewa Wysocka.
I jeszcze jeden medal, już po raz kolejny, z rąk Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odebrała p. Beata Pniewska. Została ona zwyciężczynią plebiscytu i uzyskała tytuł ,, Najsympatyczniejszy nauczyciel”.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 3a, 3b, 3c. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki w wykonaniu chóru szkolnego oraz solistów: Pauliny Wujek i Marcela Wójcika. Publiczności szczególnie spodobał się skecz o sfrustrowanej nauczycielce i złotej rybce.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by tegoroczne Święto Patrona naszej szkoły było obchodzone godnie i uroczyście. Szczególne podziękowania przyjeli: p. M. Winogradowa i p. M. Bieluga za oprawę uroczystej Mszy św., recytatorzy, aktorzy- za część artystyczną, chór i soliści- za piosenki, p. M. Jaroszczyk – za scenariusz i przygotowanie akademii, p. M. Rudnicka – oprawę muzyczna, p. B. Prachnio za dekoracje, p. S. Strus za czuwanie nad pocztem sztandarowym a uczniowie z klasy 3b za udział pocztu sztandarowego we mszy św. i podczas uroczystości, p. P. Kuligowski za pomoc organizacyjną , p. A. Wojtowicz i chłopcy z kl. 3a za nagłośnienie uroczystości, a p. D. Socik za dokumentację fotograficzną, dzięki której możemy to przeżyć jeszcze raz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content