Odpowiedzialność karna – CYBERPRZEMOC

W ramach działań profilaktycznych 18 grudnia przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Siedlcach została przeprowadzona prelekcja pt. „Odpowiedzialność karna. CYBERPRZEMOC.” dla uczniów wszystkich klas 8. Spotkanie prowadziła sierżant sztabowa Małgorzata Mazurek.
Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy także szkół. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.
Na początku odbyła się rozmowa z uczniami na temat agresji, przemocy i jej rodzajów. Następnie poruszono temat odpowiedzialności karnej nieletnich.
Kolejnym elementem spotkania z uczniami była dyskusja na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Funkcjonariuszka KMP uświadamiał młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Poruszono także temat cyberprzemocy i cyberstalkingu.

pedagog Kinga Domańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content