Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych  i motywowanie do dalszego zdobywania wiedzy.  Skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne i aktywne obywatelstwo.  Kompetencje kluczowe to najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.
W roku szkolnym 2018/2019 stypendystką została Magdalena Romanowska z klasy 3a, która wybrała język angielski jako obszar do realizacji indywidualnego planu  rozwoju edukacyjnego ucznia. W ramach swojej pracy uczennica będzie rozwijała umiejętności językowe oraz poszerzała wiedzę z zakresu krajów anglojęzycznych poprzez redagowanie gazetki internetowej. Przyczyni się to także do nabycia umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, pracy w grupie i nadzorowania działań zespołu. W minionych miesiącach Magda poznała narzędzia internetowe, służące do wydawania gazetki, dokonała wyboru jednego z nich, zebrała zespół przygotowujący artykuły i przydzieliła obowiązki. Efektem pracy jest pierwszy numer gazetki „KNOWLEDGE – ADDICTED”, który chcemy zaprezentować społeczności szkolnej.
Gazetka internetowa zyskuje coraz większą popularność. Można prowadzić ją w różnorodny sposób, wykorzystując obok tekstów pisanych również filmy, gry oraz linki do interesujących stron. Materiały opracowane w gazetce mogą być pomocą dla uczniów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu znajomości języka angielskiego i realiów życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych. Gazetka może być również wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka angielskiego.

LINK DO GAZETKI

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru, poświęconego tradycjom Świąt Bożego Narodzenia w Zjednoczonym Królestwie i USA. Przeczytacie także historię Świętego Mikołaja, poznacie jednego z najsłynniejszych pisarzy angielskich, autora „Opowieści Wigilijnej” – Karola Dickensa, rozwiążecie krzyżówkę oraz posłuchacie świątecznej piosenki z „lukami”.

Małgorzata Ponikowska
Magdalena Romanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content