Niecodzienne lekcje wiedzy o społeczeństwie w klasie IIIa.

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne
W styczniu uczniowie klasy IIIa wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Amnesty International. Ich tematem były prawa człowieka i sensybilizacja skutków hejtu i mowy nienawiści w sieci. Dwugodzinne spotkanie poprowadził trener AI, p. Filip Jach. Dzięki jego otwartości i entuzjazmowi gimnazjaliści  szybko przełamali pierwsze lody i bardzo aktywnie brali udział w grach edukacyjnych. Obie grupy pracowały zespołowo z dokumentem Deklaracji Praw Człowieka i mogli dokonać oceny ich ważności. Trener uświadomił uczniom, że prawa człowieka są podstawowymi normami, przysługującymi nam z samego faktu, że jesteśmy ludźmi. Mają charakter powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość) . Każde ich łamanie powinno budzić sprzeciw i aktywny brak akceptacji jednostki i grupy. Dzięki mocnym i emocjonalnym ćwiczeniom (Halinka) potrafimy rozróżnić hejt od mowy nienawiści i wiemy, że każda mowa nienawiści jest hejtem, ale nie każdy hejt jest mową nienawiści. Konkretne przykłady pokazały uczniom, że mowa nienawiści może dotyczyć zarówno płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, jak religii czy statusu społecznego. Po tym spotkaniu uczniowie poznali łańcuch, który niewinnie zaczyna się od stereotypu, przechodzącego w uprzedzenie, następnie prowadzi do przestępstw z nienawiści, na ludobójstwie kończąc.
W klasie IIIa odbyły się również 2 spotkania z prawnikiem, w ramach przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Jedno odbyło się na lekcji wiedzy o społeczeństwie, drugie na godzinie wychowawczej. Tematów do omówienia było bardzo dużo. W telegraficznym skrócie uczniowie poznali zagadnienia, którymi na co dzień zajmują się prokuratorzy. Pani prokurator (mama jednej z uczennic) na czym polega przestępstwo stalkingu oraz kradzież tożsamościowa. Na podstawie wyroku Sadu Najwyższego w Warszawie w sprawie stalkingu przedstawiono instancyjność sadownictwa w Polsce. Spotkania były bardzo ciekawe, uczniowie oczekują na następne.

Skip to content