Światowy Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Jest to choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku, coraz częściej na depresję choruje młodzież.
Depresja znajduje się na czwartym, po bólach kręgosłupa, anemii i chorobach płuc, miejscu wśród najbardziej powszechnych chorób. Do 2020 r. wysunie się na drugą pozycję, a do 2030 r. na miejsce pierwsze wg WHO. Nie ma kryterium wieku, w jakim można zachorować na depresję, może być to małe kilkuletnie dziecko, nastolatek, osoba dorosła i w wieku podeszłym. Aż 12% młodzieży cierpi na zaburzenia depresyjne. Choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn.
Nie ma jednej przyczyny depresji ani jednego rodzaju depresji. Przyczynami mogą być czynniki biologiczne – zaburzenia biochemii w mózgu, stan zdrowia, uzależnienia, choroby; czynniki psychiczne – życie w stresującym otoczeniu, trudne relacji z bliskimi, trudne wydarzenia życiowe; czynniki społeczne i kulturowe – samotność, sytuacja szkolna czy zawodowa, brak wsparcia, trudne warunki bytowe.
Objawami depresji są utrzymujące się: uczucie przygnębienia i smutku, czasem przesadnie emocjonalne zachowania np. nagły płacz, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu i wagi ciała, trudności w koncentracji , zapamiętywaniu i podejmowaniu decyzji, dolegliwości bólowe (bóle brzucha, głowy, nerwobóle), które nie reagują na leki, problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność), brak wiary w siebie, obniżona samoocena, poczucie bezsensu, lęk, zmęczenie, utrata energii. Jeżeli co najmniej 2-3 tygodnie odczuwasz kilka z wymienionych objawów, powinieneś jak najszybciej powiedzieć to rodzicom, pedagogowi, wychowawcy, którzy pomogą Ci zgłosić się do specjalisty i podjąć leczenie.
Depresję leczy się przy pomocy farmakoterapii (zażywanie leków), a często łącznie z psychoterapią jako metodą pomagającą wypracować sobie metody radzenia z problemami.
Decyzję o podjęciu leczenia i rodzaju terapii podejmuje się podczas wizyty u lekarza. Odpowiednio szybko podjęte leczenie poprawia stan chorego, ale nieleczona depresja może prowadzić nawet do śmierci.
Depresji nie można lekceważyć. Jeżeli ktoś z otoczenia przejawia zachowania symptomatyczne dla depresji lub mówi o tym, że życie nie ma sensu, on jest do niczego, nie ma na nic siły, nic dobrego go w życiu nie spotka, to trzeba zgłosić to osobie dorosłej – nauczycielowi, rodzicowi, pedagogowi, psychologowi szkolnemu, bo chory na depresję często nie jest w stanie podjąć samodzielnie działań w kierunku leczenia. Postrzeganie świata i siebie przez osobę chorą na depresję jest zniekształcone. Nie widzi ona możliwości wyjścia ze swojego stanu czy rozwiązania problemów mimo, że one zawsze istnieją. Dlatego wsparcie i zrozumienie najbliższych jest bardzo ważne w tej chorobie.
Jeżeli kogoś zaniepokoił swój stan lub stan kogoś bliskiego to psycholog szkolny zachęca do kontaktu. Można również zadzwonić na Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji 22 594 91 00 lub na bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi 116 111.
Pani Karolina Gelak-Lipska, psycholog szkolny przeprowadziła dla
gimnazjalistów pogadanki na temat depresji. Dziękujemy jej za
przybliżenie tak ważnego i aktualnego tematu.

Skip to content