Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

W roku szkolnym 2018/2019 stypendystką została Magdalena Romanowska z klasy 3a, która wybrała język angielski jako obszar do realizacji indywidualnego planu  rozwoju edukacyjnego ucznia. W ramach swojej pracy uczennica rozwija umiejętności językowe oraz poszerza wiedzę z zakresu kultury i realiów życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych poprzez redagowanie gazetki internetowej – „KNOWLEDGE – ADDICTED”, przy pomocy specjalnego narzędzia internetowego JOOMAG. Gazetka internetowa zyskuje coraz większą popularność wśród młodzieży. Można prowadzić ją w różnorodny sposób, wykorzystując obok tekstów pisanych również filmy, gry oraz linki do interesujących stron. Redagowanie gazetki to praca zespołowa. Część zespołu wyszukuje interesujące tematy, redaguje artykuły i dokonuje ich korekty, podczas gdy inni zajmują się stroną techniczną, tak aby gazetka w
ostatecznej postaci była czytelna, przejrzysta i kolorowa. I tak jest również w przypadku „KNOWLEDGE – ADDICTED”. Oprócz Magdy, która pełni funkcję redaktora naczelnego, w pracach nad kolejnymi numerami uczestniczą: Maja Łasisz, Magdalena Kozieł, Iga Wójcik i Agnieszka Szczepańska z klasy 3a.

Zapraszamy do lektury drugiego numeru gazetki.

Małgorzata Ponikowska
Magdalena Romanowska

Skip to content