20 rocznica przyjęcia Polski do NATO

W 1991 r. nastąpiło oficjalne rozwiązanie Układu Warszawskiego. Wtedy jednym z najważniejszych celów polityki zagranicznej Polski stało się wówczas włączenie się w działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Powyższy cel stał się realny, gdy podczas wizyty w Polsce Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner (1992 r.) stwierdził, że drzwi do NATO stoją otworem.
W kolejnych latach Polska prowadziła wspólne ćwiczenia z wojskami NATO, doszło do opracowania Programu Partnerstwa dla Pokoju, prowadzono indywidualny dialog, podczas którego ustalano szczegółowe warunki członkostwa kraju w NATO. 26 lutego 1999 nastąpiło podpisanie przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego aktu przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r. Polska stała się oficjalnie stroną Traktatu Północnoatlantyckiego – ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Polski prof. B. Geremek przekazał akt przystąpienia Polski amerykańskiemu Sekretarzowi Stanu – M. Albright. Polska posiada także reprezentację wojskową, na czele z Przedstawicielem Wojskowym, jaki działa w imieniu Szefa Sztabu Generalnego podczas forum Komitetu Wojskowego NATO.
Uczestnictwo Polski w NATO wiąże się z zaangażowaniem kraju w różnego typu operacje, czego przykładem mogą być Operation Active Endeavour (na Morzu Śródziemnym w 2001 r.), Operacja Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (tzw. ISAF) w 2001 r.
Warto wiedzieć, że uczestnictwo Polski w NATO wiąże się z wieloma inwestycjami, szczególnie w infrastrukturę wojskową (lotniska, systemy łączności, bazy morskie itp.) – inwestycje te są finansowane ze składek państw uczestniczących w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Skip to content