Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Jestem stąd”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów wraz z nauczycielami do udziału w II edycji konkursu fotograficzno – językowego „Jestem stąd”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym. Celem konkursu jest poznanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja naszego regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów. Podobnie jak w pierwszej edycji oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.
Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu jak również ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów zdjęć, które zostaną uznane przez członków jury jako najciekawsze i twórcze, przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.
Prace można nadsyłać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2019 roku. Nadszedł więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Życzymy wielu okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości kulturowej.
1. Regulamin II edycji konkursu „Jestem stąd”.
2. Cyfrowy album prac nagrodzonych w I edycji Konkursu

Serdecznie zapraszamy,
Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach
Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach
Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Skip to content