Próbna ewakuacja szkoły

W dniu 17.09.2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. O godzinie 10.00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna ogłosiła przez radiowęzeł ewakuację całego stanu osobowego szkoły. Wszystkie dzieci pod opieką nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi w określonym porządku opuścili budynek i udali się na miejsce koncentracji, które znajduje się na boisku szkolnym. Liczenie stanu osobowego potwierdziło, że wszyscy opuścili „strefę zagrożenia”. Wszystkie te czynności obserwowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach pod dowództwem młodszego kapitana Daniela Nowaka – dowódcy sekcji, który przyjął raport końcowy od inspektora BHP Pana Andrzeja Wojtowicza. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzorowo przeprowadzoną ewakuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content