Uroczystość nadania Sztandaru Szkole – 11 października 2019 r.

Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do Ojczyzny, wierności, honoru i męstwa. Stanowi on znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły. Uczniowie oddają mu cześć podczas najważniejszych wydarzeń: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, święta Patrona, uroczystości patriotyczno-religijnych, świąt narodowych oraz innych uroczystych apeli. Sztandar jest jak znak rozpoznawczy. To symbol tradycji i historii. Łączy tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych jej uczniów. Niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach w dniu 11 października 2019 r. miała miejsce piękna patriotyczna uroczystość – poświęcenia nowego sztandaru.
W kościele pw. św. Stanisława BM o godz. 9.00 odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz proboszcz Adam Patejuk poświęcił sztandar w obecności zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej. Dalsza część uroczystości przebiegała w budynku szkoły. Po wprowadzeniu dotychczasowych sztandarów i nowego sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy. Następnie Pani Dyrektor Magdalena Olszewska – Silna powitała wszystkich zebranych: dostojnych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników administracji i obsługi.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik wraz z pracownikami Urzędu Miasta Siedlce, Ksiądz Kanonik Adam Patejuk Proboszcz Parafii św. Stanisława BM, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie p. Adam Skup, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce p. Henryk Niedziółka oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Maciej Nowak, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta p. Teresa Sikorska oraz radni miasta Siedlce. Przybyli przedstawiciele służb mundurowych: pani Agnieszka Świerczewska oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz brygadier Tomasz Ławecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach i pan Jerzy Osiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce. Gościliśmy panią Marię Szmeja Prezesa Siedleckiego Oddziału ZNP, panią Izabelę Kuniewicz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie, dyrektorów siedleckich szkół, placówek oświatowych, ośrodków kultury, ośrodków doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorów instytucji publicznych, rodziców na czele z panią Monika Michalak przewodniczącą Rady Rodziców, a także emerytowanych nauczycieli min. p. Henryka Szyszkę.
Następnie miał miejsce ceremoniał przekazania sztandaru. Poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży – p. Daniel Ochnik oraz asysta: p. Ewa Glapa-Chromińska i p. Karolina Klimczyk oddali ten ważny symbol w ręce Pani Dyrektor Szkoły, która następnie przekazała go Pocztowi Sztandarowemu Szkoły w składzie: chorąży – Jakub Olszewski, asysta Patrycja Konopka i Aleksandra Stefanowicz. Pani wicedyrektor Jadwiga Chomacka opisała nowy sztandar, a poczet sztandarowy dokonał jego prezentacji. Przedstawiciele klas VI – VIII złożyli uroczyste ślubowanie.
W dalszej części pani Dyrektor Szkoły przypomniała słowa Jana Pawła II „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”. W imieniu całej społeczności szkolnej za hojność i zrozumienie wagi wychowania młodego pokolenia przyjaciele szkoły i fundatorzy otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy. Uhonorowani nimi zostali:
1. Pan Emil Głuchowski właściciel firmy GLOB-STAL
2. Pani Iwona Księżopolska właścicielka Drukarni Iwonex
3. Pan Jerzy Osiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce
4. Pan Łukasz Piwowarczyk właściciel firmy Inf-Media
5. Pan Krzysztof Redesiuk właściciel Zakładu Usług Inżynierskich
6. Państwo Agnieszka i Paweł Raczyńscy właściciele firmy Akces-Meble
7. Pan Piotr Myrcha przedstawiciel firmy HONDA WYSZOMIRSKI
8. Pan Dariusz Opertowski właściciel PLANET CAR
9. Pan Marian Petelczyc właściciel firmy ABAPEST
10. Państwo Anna i Jarosław Cabajowie właściciele Hotelu Kamienica
11. Pan Stanisław Szczypek Dyrektor Oddziału Siedlce Merkator
12. Pan Adam Sabiniak Prezes Zarządu KORONTO
13. Pan Dariusz Rutkiewicz właściciel firmy BROKER DARIUSZ RUTKIEWICZ
14. Pani Agnieszka Sternak właścicielka firmy FOLWARK w Stoku Lackim
15. Pan Jakub Ufnal Dyrektor Zarządzający firmy Pielech – M. Pielech
16. Państw Olga i Grzegorz Wysokińscy
17. Pan Piotr Czarnocki reprezentujący Fundację Rozwoju Edukacji MAŁY INŻYNIER
18. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Michalak
19. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica Nina Barczak
20. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Agnieszka Karpińska
Ponadto serdeczne wyrazy podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia otrzymali:
1. Pani Izabela Kuniewicz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie
2. Ksiądz Marek Bieńkowski Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
Następnie głos zabierali goście – Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce pan Henryk Niedziółka, Prezes Siedleckiego Oddziału ZNP pani Maria Szmeja oraz brygadier Tomasz Ławecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Usłyszeliśmy mnóstwo komplementów, słów uznania, życzeń, podziękowań, a na ręce pani Dyrektor złożono pamiątkową wygrawerowaną tabliczkę, listy gratulacyjne, a także piękne kwiaty.
Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru została połączona z jakże ważnym dla całej społeczności szkolnej Świętem Patrona Szkoły i Dniem Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela przypadającym dnia 14 października. W drugiej części uroczystości zgromadzonym w sali gościom przypomniana została krótka historia Komisji Edukacji Narodowej, po czym Pani Dyrektor złożyła życzenia pedagogom i wymieniła nazwiska nagrodzonych nauczycieli. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymają – p. M. Jaroszczyk, p. P. Kuligowski. Nagrodę Kuratora odbierze p. Elżbieta Kołtuniak. Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce otrzyma – p. Jadwiga Chomacka i p. Paweł Kuligowski. Nagrodę Dyrektora otrzymali: p. Ewa Bazylczuk, p. Małgorzata Bieluga, p. Urszula Borkowska, p. Ireneusz Dyć, p. Małgorzata Jaroszczyk, p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Agnieszka Karpińska, p. Karolina Klimczyk, p. Elwira Markowska, p. Weronika Paczuska, p. Beata Pniewska, p. Ewa Sławińska, p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska, p. Marina Winogradowa, p. Izabela Wiśniewska-Mróz.
Pani Dyrektor podkreśliła, że nagrody te są wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć, są podziękowaniem za włożony wkład pracy, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę.
Uroczystość ta nie byłaby tak odświętna, gdyby nie obecność utalentowanych absolwentów i uczniów naszej szkoły. Wzbogacili oni zarówno ceremoniał mszy świętej, jak i galę szkolną. Gościnnie wystąpiła muzyczna rodzina Państwa Skupów oraz p. Maciej Turkowski, muzyk wraz z absolwentką naszej szkoły, Gabrielą Wnorowską.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej serdecznie podziękowała:
Prezydentowi Miasta – za wspieranie nas w podejmowanych działaniach,
Księdzu Kanonikowi – za poświęcenie sztandaru i modlitwę intencyjną,
Rodzicom – za nadanie sztandaru i pomoc w organizacji uroczystości,
Gościom, Przyjaciołom Szkoły – za serdeczne słowa i życzenia,
Nauczycielom, Pracownikom Szkoły – za ogromne zaangażowanie, wkład pracy i profesjonalne przygotowanie dzisiejszej uroczystości,
Uczniom – za to, że nauką, zachowaniem, wielokrotnie udowodnili, że w pełni zasługują na Sztandar oraz za wzruszające recytacje i piosenki.
Dyrektor Szkoły podkreśliła, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości. Następnie zaprosiła Gości i Nauczycieli na okolicznościowy tort, a dzieci i młodzież na przygotowane słodkości.
Nad przygotowaniem uroczystej gali pracowali: p. Małgorzata Jaroszczyk, p. Marina Winogradowa, p. Jadwiga Chomacka, p. Urszula Borkowska, p. Katarzyna Buzuk, p. Ewa Bazylczuk, p. Małgorzata Rudnicka, p. Bożena Prachnio, p. Karolina Klimczyk, p. Ewa Sławińska, p. Aleksandra Chojecka, p. Jolanta Hardej, p. Małgorzata Bieluga, p. Weronika Paczuska, p. Aneta Tomaszewska, p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska, p. Agnieszka Karpińska, p. Jolanta Batok, p. Dorota Kondraciuk, p. Paweł Kuligowski, p. Ireneusz Dyć oraz pracownicy administracji i obsługi: p. Jolanta Koc, p. Marek Wrzosek, p. Janusz Izdebski.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content