Warsztaty profilaktyczne dla klas 4-6

Niedawno w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 4-6 pod hasłem „Moje życie wolne od uzależnień” przeprowadzone przez psycholog z Fundacji Nowe Horyzonty. Dla każdej klasy przewidziane były 3 warsztaty 90-cio minutowe na temat: uzależnień, rozwoju tożsamości i osobowości oraz rozwiązywania konfliktów.
Głównym celem warsztatów było zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Czynniki chroniące kształtowane przez program w odpowiedzi na problem to pozytywny obraz siebie, asertywność w aspekcie przeciwstawienia się presji grupy rówieśniczej, negatywne postawy wobec zachowań problemowych. A także wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą prowadzącą społecznie akceptowany styl życia. Dodatkowo program miał na celu rozwijać zdolność empatii, a przy tym otwieranie się na problemy innych. To także kształtowanie pozytywnej presji rówieśniczej w zespole klasowym nastawione na propagowanie rozwijania pasji i zainteresowań takich jak np. sport, taniec, muzyka, wyrażanie siebie przez sztukę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content