Akademia dobrych wyborów

Ostatnio w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 7-8 pod hasłem „Akademia dobrych wyborów” przeprowadzone przez psycholog z Fundacji Aktywny Człowiek. Każda klasa wzięła udział w jednym 135-cio minutowym warsztacie na temat uzależnień oraz zrównoważonym rozwoju sfery fizycznej i psychicznej.
Prowadzone w ramach projektu warsztaty obejmowały:
• BLOK EDUKACYJNY NA TEMAT UZALEŻNIEŃ (środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne, pozamedyczne produkty lecznicze).
Ukazanie uczniom konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych. Przekazanie wiedzy na temat dążenia do unikania sytuacji ryzykownych.
• BLOK PROFILAKTYCZNY PROPAGUJĄCY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SFERY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ
Ukazanie uczniom efektów/korzyści/doznań, które powstają w wyniku relaksu, uprawiania sportu, aktywności artystycznej itp. Rozróżnianie naturalnych i sztucznych- chemicznych dróg do uzyskania dobrego samopoczucia. Dyskusja nad takimi pojęciami jak WOLNOŚĆ, SZCZĘŚCIE, WYBÓR, AKCEPTACJA, SAMOREALIZACJA, SAMOAKCEPTACJA, POCZUCIE WARTOŚCI. Ukazanie konieczności pracy nad sferą emocji. Określanie celów i planów życiowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content