Projekt edukacyjny Prawa człowieka

Od października do grudnia uczniowie klas VIII pod opieką nauczycieli wiedzy o społeczeństwie brali udział w szkolnym projekcie Prawa człowieka. Najpierw na lekcjach analizowali wiadomości o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie. Następnie poszukiwali informacji o przypadkach naruszeń praw człowieka w różnych krajach, gromadzili materiały ilustracyjne o prawach człowieka na świecie. Na koniec podzieleni na kilkuosobowe zespoły selekcjonowali informacje, opracowali zebrane materiały i przygotowali prezentacje multimedialne oraz plakaty. Prezentowali je przed swoimi kolegami na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Jako podsumowanie projektu uczniowie przygotowali szkolną wystawę dotyczącą praw człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content