II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkolnego Klubu Wolontariatu

Z przyjemnością informujemy, że Szkolny Klub Wolontariatu zajął II miejsce w kategorii klas VII-VIII, w XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Mój szkolny kolega z misji”, zorganizowanym przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” . Konkurs trwał w roku szkolnym 2019-2020. Patronat honorowy objęli: Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Temat tegorocznej edycji Konkursu nawiązywał do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i brzmiał: „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom”. W ramach kategorii charytatywnej przekazaliśmy kwotę 3100 złotych siostrom ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus na wyposażenie szkoły w Gitega-Songa w Burundi.
Jest to dla nas duży sukces, ponieważ konkurowało z nami 397 szkół podstawowych z całej Polski.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w akcje charytatywne organizowane w ramach konkursu.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Agnieszka Karpińska
Małgorzata Jaroszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content