Julian Borkowski – stypendysta w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych  i motywowanie do dalszego zdobywania wiedzy. Skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne i aktywne obywatelstwo. Kompetencje kluczowe to najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.
W roku szkolnym 2019/2020 stypendystą został Julian Borkowski z klasy 8a, który wybrał język angielski jako obszar do realizacji indywidualnego planu  rozwoju edukacyjnego ucznia. Temat przewodni pracy Juliana to: ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW – OKNEM NA ŚWIAT. Julian oprócz języka angielskiego promował również naukę języka chińskiego.
1) Cel ogólny
Rozwój umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy o języku i krajach anglojęzycznych.
2) Cele szczegółowe
Rozwój umiejętności komunikacyjnych pozwalających na swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie.
Poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki.
Podniesienie poziomu wiedzy o kulturze, świętach i zwyczajach mieszkańców krajów anglojęzycznych.
Poznanie narzędzi TIK ułatwiających naukę języków obcych, w tym języka angielskiego.
Uświadomienie użyteczności nauki języków obcych, w tym języka angielskiego jako języka uniwersalnego i powszechnie rozumianego.
Zapraszamy do obejrzenia części prac naszego stypendysty.
EFEKTY PRACY JULIANA DO ZOBACZENIA TUTAJ – LINK 
Znaki zodiaku wg kalendarza chińskiego (wymowa angielska i chińska) – LINK

Małgorzata Ponikowska
Julian Borkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content