Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze

13 października, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Święto Komisji Edukacji Narodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyła się tradycyjna akademia. Cała społeczność szkolna wysłuchała słuchowiska przez radiowęzeł. Rozpoczęła je pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, która wszystkim uczniom życzyła „zapału do zdobywania wiedzy, wytrwałości w nabywaniu nowych umiejętności, radości z dorastania”. Później podziękowała nauczycielom „za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia”. Życzyła „pogody ducha, wytrwałości i uporu w realizacji celów zawodowych i prywatnych oraz spełnienia wszystkich marzeń.”Na koniec swojego przemówienia Pani Dyrektor z życzeniami „cierpliwości i radości płynącej z codziennej pracy z dziećmi oraz tego, aby służba dzieciom i całemu środowisku rodziła wiele dobrych owoców” zwróciła się do wszystkich pracowników szkoły.
Tradycją stało się już, że w tym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Dyrektor Szkoły z radością poinformowała, że Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymuje p. Urszula Borkowska, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – p. Paweł Kuligowski.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostaną odznaczone trzy nauczycielki – p. Ewa Bazylczuk, p. Małgorzata Bieluga, p Marina Winogradowa.
Szczególne gratulacje należą się nauczycielom, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Prezydenta – są to: p. Ewa Bazylczuk, p. Małgorzata Bieluga, p. Elwira Markowska i oraz dyrektor szkoły p. Magdalena Olszewska-Silna.


Wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć oraz podziękowaniem za włożony wkład pracy, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę są nagrody Dyrektora Szkoły. W bieżącym roku szkolnym otrzymali je następujący nauczyciele: p. Jolanta Batok, p. Jadwiga Chomacka, p. Kinga Domańska, p. Jolanta Hardej, p. Małgorzata Jaroszczyk, p. Agnieszka Karpińska, p. Dorota Kępa, p. Elżbieta Kołtuniak, p. Monika Kulicka, p. Jacek Kulicki p. Paweł Kuligowski, p. Katarzyna Manuszewska, p. Małgorzata Ponikowska, p. Małgorzata Rudnicka, p. Andrzej Wojtowicz. Nagrodę Dyrektora otrzymali również wyróżniający się pracownicy administracji i obsługi szkoły. Następnie, w imieniu wszystkich rodziców, serdeczne życzenia Dyrekcji szkoły, Nauczycielom i Uczniom składała przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Michalak oraz Przewodniczący Samorządu Szkolnego, Dawid Klimczyk.
W dalszej części uczniowie klasy 7a i 8b zaprezentowali część artystyczną, którą uświetniły utwory poetyckie uczennic z klasy 8a.

Mój wymarzony nauczyciel
(Julka Smyk kl. VIIIa)
Szkoła, do której chodzimy
jest pełna nauczycieli,
którzy uczyć nas – dzieci
bardzo by chcieli.
Lecz wymarzony nauczyciel to nie osoba,
która podczas lekcji pod biurkiem się chowa.
To człowiek z pasją, zaangażowaniem
dla którego każdy kolejny dzień jest nowym wyzwaniem!
Zaraża uczniów pasją do przedmiotu,
gra w piłkę i do konkursów przygotowuje co roku.
Uśmiechnięty zawsze chodzi,
A kiedy trzeba klasą potrafi dowodzić.
My, młode pokolenie się go słuchamy
I same korzyści z tego mamy.
Motywuje, dopinguje, wspiera,
a gdy coś osiągniemy duma go rozpiera!
Pomoże, doradzi, czasem nakrzyczy
ale i tak wiemy, że dobrze nam życzy!

***
(Sandra Chmielak VIIIb)
Są tutaj…
dla nas…
ciągle…
Emanując
szlachetnym poświęceniem
Pytam
Dlaczego?
Po co?
Przecież ludzie są zawistni
Przeżarci nienawiścią
wiszą
na sznurkach samotności
A oni
Po prostu są
Cieszy ich
nasza praca
wiedza
zrozumienie
Nauczyciele
Jesteście tutaj
dla nas…
ciągle…
A ja wciąż pytam…
Dlaczego?

Ogłoszone zostały wyniki konkursów zorganizowanych z okazji Święta Szkoły. Po audycji każda klasa obejrzała nagrodzoną prezentację multimedialną o Patronie – Komisji Edukacji Narodowej- przygotowaną przez uczennicę klasy 6c- Gabrielę Dymek. Tego dnia to uczniowie wcielili się w role nauczycieli i prowadzili lekcje z różnych przedmiotów. Wielu stwierdziło, że bycie nauczycielem to ciężka praca.

Skip to content