1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu 
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy….

Zbigniew Herbert

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze Wyklęci to “Żołnierze Drugiej Konspiracji”, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.
1 Marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia wykonano wyrok śmierci na 7 członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”.
W roku największej aktywności podziemia (1945) działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów.
Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość w swym szczytowym okresie działania (lata 1945 – 1946) skupiał od 20 do 25 tys. członków. Powstał 2 września 1945 r. I choć miał AK-owskie korzenie, to jego zadaniem nie była walka zbrojna, lecz tajna działalność polityczna. „Musimy przygotować się i przystąpić do walki w odmiennej, nowej formie, o niezmienne, podstawowe cele, o pełną suwerenność, rzeczywistą demokrację w duchu zachodnioeuropejskim” – napisali twórcy WiN w dokumencie programowym.
Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów.
Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak, ps. “Lalek” zginął 21 października 1963 r.
NIEZŁOMNI BOHATEROWIE:
Rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz AK
gen. August Emil Fieldorf, ps. “Nil” -szef Kedywu AK
mjr Zygmunt Szendzielarz ps. “Łupaszka”
mjr Józef Kuraś, ps. “Ogień”
starszy sierżant NSZ- Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. “Rój”
podporucznik Wojska Polskiego(mianowana pośmiertnie) -Danuta Siedzikówna ”Inka”
Jan Rodowicz, ps. Anoda -uczestnik powstania warszawskiego, żołnierz Szarych Szeregów i AK
pułkownik AK -Jan Mazurkiewicz, ps. Radosław
kpt. Zdzisław Broński, ps. Uskok
I wielu innych Żołnierzy Wyklętych poległych za wolną, demokratyczną Polskę.
Więcej informacji znajdziesz: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138079,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2021.html

Skip to content