Fraktale na lekcji plastyki

Fraktale zdobywają coraz większe zainteresowanie w świecie nauki i popkultury. Stanowią rodzaj odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skonstruowany jest świat.
Fraktal z języka łacińskiego oznacza coś „złamanego” i „cząstkowego”. Najważniejszą cechą fraktali jest samo podobieństwo – są to obiekty, które mogą być nieskończenie złożone i składające się z identycznych struktur. Twórcą pojęcia jest amerykańsko – francuski matematyk pochodzenia polsko-żydowsko-litewskiego Benoit Mandelbrot. Uczniowie klas 6 i 7 rysowali formę fraktali na lekcji plastyki. Zapraszamy na krótki film. Małgorzata Rudnicka

Skip to content