Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca.
Powstał w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Uczniowie klasy Ia postanowili zdalnie obchodzić ten dzień i zrobili szum wokół wody, który w tym roku zorganizowany został właśnie pod takim hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.
W radosnych nastrojach, ubrani w niebieskie akcenty wspólnie świętowaliśmy ten oto dzień podczas lekcji zdalnych. Przez kilka poprzedzających dni prowadzone były rozmowy o tym szczególnym dniu. Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny „Oszczędzanie wody to za mało”, przeprowadziliśmy pogadankę na temat znaczenia wody oraz sposobów jej pozyskiwania, jak również obejrzeliśmy przygotowaną prezentację.
Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
Chyba wszystkie dzieci już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.

Skip to content