14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione 22 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem. Uroczystość obchodzona jest dopiero po raz trzeci. By zagościło na stałe w świadomości społeczeństwa, zrodził się pomysł, by je uczcić, wywieszając biało-czerwoną flagę.
Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość narodu polskiego. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana za dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.
Chrzest księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę 966 r. i miał doniosłe znaczenie dla przebiegu integracji plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Przyczynił się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego.
Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło zarządzanie krajem. Struktury i dostojników Kościoła można było wykorzystać do zadań państwowych. Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.
Zapraszamy do obejrzenia pracy Piotrka Mączyńskiego, ucznia klasy 8a, który zajął 3 miejsce I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną “Chrzest Polski”

Skip to content