Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 5 maja 2021 r.
Rekrutacja prowadzona będzie elektroniczna na stronie: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl
Rejestracja kandydatów i złożenie wniosków rozpocznie się 5.05.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy 17.05.2019 r. do godz. 15.00.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce – link
Harmonogram rekrutacji – link
Kandydaci z obwodu, którzy chcą wybrać klasę Ia z innowacją powinni wybrać opcję: Zgłaszam dziecko do rekrutacji poza obwodem. Pozwoli to wybrać klasę Ia z innowacją.
Nie należy wówczas wybierać opcji: Zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej.

Skip to content