Kreatywni przez cały rok

Chętni uczniowie z klasy 3c brali bardzo aktywny udział w zajęciach dodatkowych
Kreatywna główka”, które prowadziła pani Małgorzata Bieluga. Zajęcia odbywały się co tydzień, w piątek stacjonarnie oraz nieprzerwanie podczas nauki zdalnej w formie spotkań on – line na platformie Teams.
Celem zajęć było stymulowanie i rozwijanie myślenia twórczego i postaw twórczych, otwartości na nowe doświadczenia, rozwijanie wrażliwości intelektualnej, rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownika czynnego i biernego. Ponadto uczyliśmy się różnorodnych sposobów rozwiązywania problemów, umiejętności prezentowania swoich poglądów, sztuki prezentacji na forum grupy, kształtowaliśmy postawy akceptacji w stosunku do kolegów i koleżanek.
Stałym punktem spotkań były elementy treningu twórczości, generowanie pomysłów, zabawy: ruchowe, teatralne. Często wykorzystywaliśmy różnorodne metody aktywizujące, gry, elementy dramy, dyskusji, działalności plastycznej, muzycznej, ruchowej, ćwiczenia językowe, korzystaliśmy z narzędzi TIK np. podczas tworzenia projektów graficznych, e-książek, komiksów.
Zajęcia były przede wszystkim radośnie i twórczo spędzonym czasem, okazją do rozwijania wyobraźni i odkrywania drzemiących w nas pokładów kreatywności. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów naszej twórczej zabawy umieszczonej w galerii zdjęć.
Małgorzata Bieluga z grupą „Kreatywna główka” w składzie: Radosław Bednarczyk, Wojciech Czarnocki, Zuzanna Czerepińska, Maria Jońska, Wanessa Kurek, Aleksandra Oksiejuk, Klaudia Olszewska, Krzysztof Piekut.

Skip to content