Ogłoszenia końcowe

Dzisiaj (15.06) rozdajemy punkty z egzaminów gimnazjalnych.

Jeśli ktoś namyśli się na zmianę szkół/klas to możliwe to będzie od jutra, po wycofaniu podania (wycofać podanie można tylko z opiekunem)

Już jest spis podręczników na nowy rok szkolny 2011/2012 w zakładce Uczniowie/Podręczniki

Uczniowie klas III na rok szkolny 2011/2012 mogą starać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest dochód do 351 zł na osobę w rodzinie lub niepełnosprawność ucznia (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi  w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-bez względu na kryterium dochodowe.
Dochód należy udokumentować zaświadczeniem z pracy, z Urzędu Pracy-bezrobocie, z MOPR-u, Urzędu Skarbowego, innej instytucji lub na podstawie oświadczenia.
Do wniosku należy dołączyć fakturę bądź rachunek za zakup podręczników. Kwota dofinansowania wynosi 325 zł.
Wnioski do pobrania znajdują się w księgowości lub sekretariacie. Wnioski należy składać do dnia 5 września 2011 r.

Zakończenie roku:

klasy trzecie – 21.06 (wtorek) godzina 16:00,

klasy pierwsze i drugie – 22.06 (środa) godzina 9:30,

a potem

Wakacje, wakacje
Wakacje, wakacje

Skip to content