Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Począwszy od 2000 roku, każdego 21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące.

Tego dnia uczniowie klas: 6a, 7c, 8a i 8b podczas lekcji języka polskiego mieli okazję porozmawiania o pięknie i bogactwie języka oraz o  jego ubożeniu przez kulturę obrazkową i język mediów, o roli czytania w pielęgnowaniu pięknej mowy, a także o potrzebie „odchwaszczenia” języka z wulgaryzmów. Efekty swoich przemyśleń i rozważań uczniowie przedstawili na plakatach, które zawisły na szkolnym korytarzu i można je było oglądać przez kilka kolejnych dni.

Przykłady pięknej  polszczyzny znajdziemy w utworach klasyków polskiej poezji takich, jak Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Jan Brzechwa czy Joanna Kulmowa, a także współczesnych polskich poetek i poetów.  Piękno języka można też odnaleźć w wielu utworach prozatorskich. Zachęcamy do własnych poszukiwań i odkrywania dzieł, które niosąc ważny przekaz merytoryczny, są jednocześnie przykładem urody, precyzji i mocy języka.

Międzynarodowy Dzień  Języka Ojczystego to dobra okazja do tego, aby przypomnieć, że chroniąc język ojczysty dbamy o naszą tożsamość kulturową.  

Skip to content