Sukces kaligraficzny

Miejski Konkurs Kaligraficzny Sztuka pisania odbył się w Szkole Podstawowej nr 11.

Zadaniem uczestników było piękne przepisanie fragmentów utworów  Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Joanna Woszczyńska, pani Marlena Czajkowska i pan Stanisław Skowronek. Podczas obrad jury nad wyłonieniem zwycięzców uczestnicy konkursu zwiedzili Salę Patrona Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach, zwyczajowo zwaną Muzeum Jana Pawła II. 

W kategorii – klasy II – III

II miejsce zajęła  Wiktoria Kurowska, uczennica kl. 3b  

W kategorii- klasy VII- VIII

I miejsce zajęła  Anna Wereszczyńska, uczennica   kl. 8b  

II miejsce  Aleksandra Kuryłek, uczennica  kl. 7a  

Koordynator konkursu, Jolanta Batok, dziękuje wszystkim uczniom za udział w szkolnych eliminacjach, nagrodzonym gratuluje i zaprasza do zmagań kaligraficznych w przyszłym roku szkolnym.

Skip to content